h

1 voor ov: Motie SP deels overgenomen

5 juli 2012

1 voor ov: Motie SP deels overgenomen

Net als afgelopen maandag in Provinciale Staten, is gisteren ook in de gemeenteraad de SP-motie voor het openbaar vervoer voor een deel overgenomen. Wethouder Lintmeijer heeft de opdracht gekregen om samen met Provincie en regiogemeentes alles op alles te zetten voor behoud van goed en betaalbaar busvervoer.

Dat kostte de nodige moeite, maar na een soort koehandel over de exacte bewoordingen kon het college ermee uit de voeten. Lintmeijer besteedde in de raad aandacht aan de 4000 handtekeningen die hij 's middags in ontvangst had genomen uit handen van Kees van der Graaf, namens de SP.

De handtekeningen zijn afkomstig van de mensen die de afgelopen tijd via de petitie 1voorOV hun ongerustheid hebben uitgesproken over de plannen van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) om buslijnen op te heffen en de tarieven met 5 % te verhogen.

Een aantal van hen was vanmiddag naar het stadhuis gekomen om de 1voorOV-actie nog eens extra te ondersteunen. Zo ook een groep buschauffeurs van het GVU, van wie een deel voor zijn baan moet vrezen.

Dagelijks tekenen er nog mensen de petitie en het blijft voorlopig ook mogelijk te ondertekenen.

Ook de SP afdeling Zeist loopt het vuur uit de sloffen en heeft politiek inmiddels een voet tussen de deur.

U bent hier