h

'Nieuw Inzamelen' afval leidt tot puinhoop

6 juli 2012

'Nieuw Inzamelen' afval leidt tot puinhoop

 De gemeente Utrecht is laaiend enthousiast over 'het Nieuwe Inzamelen'. Ook de SP vindt dat afval zoveel mogelijk gescheiden moet worden. Maar dan moet dit wel makkelijk en prettig gemaakt worden voor de inwoners. 'Het Nieuwe Inzamelen' leidt tot tuintjes vol afvalbakken en stinkende restafvalcontainers op straat. De SP vindt het vooral belangrijk te weten wat u ervan vindt. U kunt ons helpen door HIER (niet meer online) de enquête over 'het Nieuwe Inzamelen' in te vullen.

Bewoners van Lunetten hebben nu twee containers: een bruine voor groen- en een grijze voor restafval. Na invoering van 'het Nieuwe Inzamelen' worden dat er drie: een bruine voor groenafval, een blauwe voor papier en karton en een grijze voor plastic. Restafval moet u in huis opslaan en kunt u in een ondergrondse container op maximaal 75 meter van uw huis stoppen.

De SP ziet een aantal knelpunten:

  • niemand zit te wachten op een ondergrondse container met restafval voor de deur; dat zorgt voor zwerfafval, ratten en stankoverlast in de zomer. Of er moeten zelfs groenstroken voor opgeofferd worden.
  • in plaats van twee, moeten bewoners drie containers kwijt in hun tuin. In praktijk zal een vierde vaak nog nodig zijn, want wie wil zijn restafval in huis bewaren?
  • de papier- en plasticcontainer worden eens per drie weken opgehaald, de groencontainer wekelijks. Ingewikkeld!
  • groter restafval dat nu nog in de grijze container past moet straks door de kleine opening van de ondergrondse container. Als het te groot is moet je een afspraak maken om het te laten ophalen als grofvuil.

Volgens de gemeente Utrecht is 'het Nieuwe Inzamelen' in Zwolle zeer succesvol. Dat is opmerkelijk: ook Zwolle start pas na de zomer met deze wijze van inzamelen in een eerste wijk.

Wij denken dat gescheiden inzameling ook eenvoudiger en klantvriendelijker kan: zet bij ieder kringloopparkje een oranje Plastic Hero-container. Realiseer nog enkele extra kringloopparkjes waar de loopafstand nu te groot is.

U bent hier