h

Raad volgt SP: wethouder moet overlast renovaties aanpakken

4 juli 2012

Raad volgt SP: wethouder moet overlast renovaties aanpakken

Met steun van alle partijen behalve CDA en VVD, nam de gemeenteraad op 3 juli de motie van de SP aan over de ellende bij de renovatie in de Bomenbuurt (Ondiep).

De motie geeft het college de opdracht in te grijpen bij wanprestaties en zo nodig over te gaan tot aanschrijving: herstelwerkzaamheden zelf laten uitvoeren en de rekening daarvoor naar de betrokken corporatie sturen. Daar zou geen motie voor nodig hoeven zijn. De gemeente doet het tenslotte ook bij eigenaren die hun huis laten verkrotten.

Wethouder Isabella vond het maar niks. Hij vertrouwde erop dat Mitros de boel goed zou regelen. Dat was echter ook al de toezegging in mei. De raad was het zat om voor de zoveelste keer geconfronteerd te worden met deze wantoestanden. Hulde!

U bent hier