h

SP: Alle informatie asbest Stanleylaan boven tafel

27 juli 2012

SP: Alle informatie asbest Stanleylaan boven tafel

De SP wil alle informatie rond de asbestverwijdering aan de Stanleylaan zo snel mogelijk openbaar ter beschikking hebben. Alleen op die manier kan er duidelijkheid komen over de herkomst van de besmetting en het gevaar dat de bewoners en personeel van de aannemers mogelijk hebben gelopen.

De SP is allerminst overtuigd van de verklaringen van Mitros en de gemeente over de herkomst van de asbestbesmetting in Kanaleneiland. Eigen onderzoek van fractievoorzitter Tim Schipper en asbestdeskundige Ton Witteman voedt het vermoeden dat er al veel eerder dan vorige week besmetting heeft plaatsgevonden, als gevolg van slordigheden bij de asbestverwijdering in de woningen van het complex.

Schipper: "Alle documentatie moet kunnen worden onderzocht, de asbestinventarisatie, het plan van aanpak, de saneringsrapportages en de beoordeling van deze rapporten door het bevoegd gezag. Daarnaast zal er een overzicht moeten komen van alle activiteiten die betrekking hebben op handhaving met een tijdschema van alle gebeurtenissen. Deskundigen moeten een risicobeoordeling kunnen maken en inzage hebben in gevonden concentraties van de soorten asbest en de mogelijke verblijfsduur daarin van bewoners. Ik denk dan dat de eventuele angst weggenomen kan worden op grond van een betrouwbare risicoanalyse."

De SP zal deze randvoorwaarden stellen aan het door burgemeester Wolfsen aangekondigde onafhankelijke onderzoek. Het openbaar maken van de gegevens hoeft daar echter niet op te wachten.

Schipper daarover: "Het mag niet zo zijn dat dit onafhankelijke onderzoek wordt gebruikt als blusdeken om de zaak op de lange baan te schuiven. Dat zie je nu echter al gebeuren. De bewoners hebben recht op snelheid en volledige openheid."

Hieronder de reportage van Nieuwsuur over het bezoek van Schipper en Witteman op 26 juli

U bent hier