h

Linksaf of rechtsaf in Utrecht?

11 oktober 2012

Linksaf of rechtsaf in Utrecht?

Gaan we linksaf of rechtsaf in Utrecht? Dat was de vraag die SP-fractievoorzitter Tim Schipper vandaag voorlegde aan de collegepartijen GroenLinks en PvdA, bij de algemene beschouwingen over de begroting 2013. Een gerechtvaardigde vraag, want na de val van Rutte 1 is het nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Schipper: "De afgelopen jaren hielden de PvdA en GroenLinks de gezichten somber en het geweten schoon door te verwijzen naar dat akelige kabinet, als we ze aanvielen op het doorvoeren van asociaal beleid. Het moest allemaal van Den Haag. Dat argument is nu van tafel. Je zou toch een andere koers mogen verwachten met de PvdA daar aan tafel. De beloftes waren stevig richting de verkiezingen."

De eerste tekenen zijn echter niet hoopvol. De PvdA heeft de BTW-verhoging en de stijging van het eigen risico in de zorgpremie al geruisloos geslikt. Daar kwam gisteren het nieuws bovenop dat een verdere verhoging van de zorgkosten in de maak is.

Schipper: "Als het daar niet lukt, moeten we het hier doen. Vorig jaar hebben we in onze tegenbegroting al laten zien dat het kan. De vraag is of de PvdA en GroenLinks de oren laten hangen naar de VVD en D66, of kiezen voor echt sociaal beleid. De komende weken zullen veel duidelijk maken."

Lees hier de bijdrage van de Schipper aan de algemene beschouwingen.

U bent hier