h

Begroting Utrecht: andere keuzes leiden tot werkelijke nivellering!

8 november 2012

Begroting Utrecht: andere keuzes leiden tot werkelijke nivellering!

De Utrechtse SP fractie vraagt het College van Utrecht vandaag om de landelijk ingezette nivellering in Utrecht eerlijk uit te voeren. De SP dient daartoe een plan in waarbij 80% van de huishoudens in de stad erop vooruit gaan. De gemiddelde daling van de lasten is 88.

De SP wil laten zien dat echt nivelleren niet enkel de middeninkomens hoeft te treffen, maar neerkomt op de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen. Het plan van de SP draagt er tevens aan bij dat tegengas kan worden geboden aan de rampzalige gevolgen van Rutte 1 en 2 voor de bewoners van de stad.

Het SP-plan is gebaseerd op de tegenbegroting die de partij vorig jaar indiende. Die tegenbegroting staat nog recht overeind, maar ging de onder andere de PvdA toen nog te ver. Het plan bevat een verschuiving in de gemeentelijke belastingmaatregelen waardoor de lasten anders verdeeld worden.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Waar je bijvoorbeeld niemand over hoort, is de enorme huurexplosie die zich de afgelopen anderhalf jaar heeft voltrokken, door huurharmonisatie en de toepassing van de zogenaamde Donnerpunten. En dan wil de PvdA er nóg een schepje bovenop doen, door de huren te baseren op de WOZ-waarde. Een gotspe."

Afgelopen week kraaide de PvdA victorie over de geweldige nivellering die het gevolg is van het regeerakkoord. Inmiddels is wel duidelijk dat er dikke rouwranden aan die bewering zitten. Een nieuwe stapeling van maatregelen dreigt voor mensen in de WW, bijstand, de WSW, AWBZ en thuiszorggebruikers.

Schipper: "Vandaag heeft Utrecht de kans om te laten zien dat het ook anders kan. We hopen dat het College een sociaal gezicht laat zien en een nivelleringsoperatie inzet die echt leidt tot een eerlijke verdeling van de bezuinigingen die op ons af komen."

Lees hier het ingediende voorstel van de SP.

Klik hier voor de top tien van de huurexplosie in Utrecht

U bent hier