h

Toezicht asbestwerkzaamheden verscherpt

21 december 2012

Toezicht asbestwerkzaamheden verscherpt

 

SUCCESSEN SP IN DEBAT ASBESTDRAMA

De gemeente gaat het toezicht op asbestwerkzaamheden in de stad verscherpen. Het college nam tijdens het debat over het asbestdrama in Kanaleneiland de motie over van SP en GroenLinks die hiertoe opriep. Jaren aandringen van de SP werd zo uiteindelijk beloond.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Bij iedere asbestsanering komt voortaan een controle op de bouwplaats. Als er overtredingen zijn volgt een nieuwe controle, bij herhaalde overtreding volgen sancties. Asbest saneren is duur en het is dus verleidelijk te rommelen met de regels. Je moet er bovenop zitten en dat gaat nu eindelijk gebeuren."

De SP heeft alle reden om tevreden te zijn met de uitkomsten van het debat voor de inwoners van de stad. Ook de motie van SP en VVD om te zorgen voor betere informatie over asbest werd overgenomen door het college. En, met de handtekeningen van vrijwel alle fracties eronder, het voorstel van de SP om de bewoners van de asbestflats juridisch geharrewar te besparen.

Daarmee was de koek nog niet op. Op aandringen van Tim Schipper beperkt Mitros de huurstijging van bewoners van de Stanleylaan die willen verhuizen. Ook gaat het college het nog te verschijnen rapport van de arbeidsinspectie opvragen, over de gang van zaken vóór de start van de ellende in juli en krijgen bewoners bij zware onderhoudswerkzaamheden voortaan een wisselwoning. De motie daarover van onder andere de SP werd eveneens overgenomen.

Schipper: "Een heel mooi resultaat, waar de bewoners echt iets aan hebben. We hebben vaak gezegd dat de gemeente veel meer de regie moet nemen bij renovaties en voor haar inwoners moet gaan staan. We stonden daarin tot nu toe steeds alleen en werd het afgedaan als een zaak tussen huurder en verhuurder. Dat is nu voorbij. Zo komt er toch nog iets goeds voort uit deze crisis."

U bent hier