h

Kleine zelfstandigen massaal tegen 52 koopzondagen

23 januari 2013

Kleine zelfstandigen massaal tegen 52 koopzondagen

Ruim 150 kleine winkeliers hebben inmiddels de oproep aan de gemeenteraad om in Utrecht geen 52 koop- zondagen toe te staan ondertekend. Samen met vele andere ondertekenaars zijn zij goed voor ruim 4000 handtekeningen in totaal. De steun voor de petitie 'Utrecht is geen Harrie' is onder kleine zelfstandigen veel groter dan de steun aan het "burgerinitiatief" 'Utrecht wil elke zondag open'.

Een flink deel van hen kwam tijdens de raadsinformatieavond van 22 januari inspreken of zat op de publieke tribune.

P1030264_RIA over uitbreiding koopzondagen_20120122

Veel steun voor 'Utrecht Is Geen Harrie' op de publieke tribune bij de Raadsinformatieavond van 22-01-2013

Een groot deel van de kleine winkeliers gaf aan dat extra koopzondagen niet zullen leiden tot meer omzet, maar vooral tot verschuiving van omzet. Van de kleine winkelier naar de grote ketens. Ook gaven ze aan het sociaal niet te kunnen trekken om elke zondag open te zijn en dat ze daar, voor hun speciaalzaak, niet zomaar personeel voor kunnen inhuren. Naast de vele kleine winkeliers werd er ingesproken door enkele inwoners en dhr. S. Groen van FNV Bondgenoten.

De inwoners wezen vooral op het mogelijk verdwijnen van de weinige momenten waarin je in rust kan genieten van de stad, op de verkeer- en parkeeroverlast voor omliggende wijken en de extra kosten voor de gemeente (schoonmaak, toezicht en handhaving). Vanuit FNV Bondgenoten werd gewezen op het gebrek aan onderzoek naar het draagvlak onder werknemers en hoe in werkelijkheid werknemers gedwongen worden om op zondag te werken.

Michel Eggermont, raadslid van de SP, was erg blij met de grote opkomst van kleine ondernemers: "Het is erg goed dat ze nu massaal naar het gemeentehuis kwamen omdat hun belangen vaak ondergesneeuwd blijven. Wat opviel was dat de voorstanders zich erg druk maakten over concurrentie met internet, terwijl de kleine winkeliers zich hier veel minder druk over maakten. De vele kleine winkeliers blijken simpelweg veel innovatiever te zijn. Zij hebben hun eigen webshop juist als extra verkoopkanaal, dus is er van concurrentie met internet veel minder sprake. Je zou dus kunnen zeggen dat steun voor meer koopzondagen steun voor de oude economie is".

De petitie 'Utrecht is geen Harrie' wordt donderdagmiddag 31 januari voorafgaand aan de commissievergadering Mens en Samenleving aangeboden aan wethouder de Rijk.

Voor wie de petitie nog niet ondertekend: doe het gauw, want nu kan het nog!

U bent hier