h

Westkant station: alleen voor validen?

2 april 2013

Westkant station: alleen voor validen?

Gemeente en NS staan op het punt een klap te geven op de ontwikkeling van de westkant van het stationsgebied.

Zo komt het er ongeveer uit te zien op en om de van Sijpesteinkade. We zijn benieuwd of u het mooi vindt.

Bron: Def. Stedenbouwkundig Plan Westflank Noord

Tot verbazing van de SP is er in het hele plan geen woord te vinden over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Geen woord over enige inbreng van de belangenorganisaties en deskundigen hierover. Wel over steile trappen en welke soort straatsteentjes er moeten komen.

In de commissie Stad en Ruimte confronteerde SP-fractievoorzitter Tim Schipper wethouder Everhardt daarmee, die nota bene ook Welzijn en de WMO in zijn portefeuille heeft.

Schipper: "Everhardt haastte zich om te zeggen dat dit een terecht en zeer belangrijk punt is. Hij komt er schriftelijk op terug. Dat geeft al aan dat er in de hele plannenmakerij nauwelijks aandacht voor is geweest en dat is niet voor het eerst. Belachelijk, want je gaat daar de boel voor tientallen jaren verbouwen. Het Stationsgebied moet voor iedereen zijn en dit moet je aan de voorkant regelen."

De SP vreest voor een volstrekt onleefbaar gebied (windwerking, geluidhinder, sociale onveiligheid) en vindt het plan veel te massaal. Bovendien gaat het ten koste van de bestaande bebouwing aan de van Sijpesteinkade.

Wordt zeker vervolgd.

U bent hier