h

Veel vragen over Vrede van Utrecht

28 augustus 2013

Veel vragen over Vrede van Utrecht

Wat hebben gemeente en provincie Utrecht uitgegeven aan de Vrede van Utrecht? Het college van B&W houdt vast aan 27,5 miljoen, maar uit diverse bronnen blijkt dat er 35 miljoen aan subsidies naar de stichting is gegaan. Reden voor de SP om opnieuw duidelijkheid te eisen over de rekening.

Opnieuw, want al in 2009 diende de SP een motie in om de mist over de kosten van de Vrede van Utrecht (VvU) op te klaren. Die werd toen door de meerderheid van de raad afgestemd.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Het rapport van ABF Cultuur uit 2008, waar het AD naar verwijst, is zonneklaar. 100 miljoen voor de viering van de Vrede van Utrecht en de culturele hoofdstad van Europa. 35 miljoen voor de Vrede, 65 miljoen voor de culturele hoofdstad. Volstrekt belachelijke bedragen voor doelstellingen met een enorm luchtfietsgehalte, zoals het verdwijnen van minimaal 3 achterstandswijken door 'het thema kunst en cultuur als motor van sociaal-economische ontwikkeling'. Ik wil precies weten wat er waaraan is uitgegeven."

Eén van de vragen gaat over de 1,7 miljoen die de stichting VvU in 2012 uittrok voor 19 voltijdsbanen.

Schipper: "Als dat waar is komt het neer op bijna 90 mille per baan. Ik ben razend benieuwd wat voor blijvend moois daarvoor tot stand is gebracht. Voorlopig zie ik het nog niet. En met mij vele anderen, want verreweg de meeste mensen weten niet eens van het bestaan van het project af."

Het wegvallen van de kandidatuur van Utrecht als culturele hoofdstad van Europa bespaart de stad miljoenen daarvoor gereserveerde euro's. Ook daarvan wil de SP weten wat ermee gaat gebeuren.

"Wethouder Lintmeijer beloofde in januari duidelijkheid bij de voorjaarsnota. Maar daarin werd met geen woord gerept over die centen . Als het college het niet weet, dan zullen we bij de begroting 2014 zelf voorstellen doen waar de inwoners van Utrecht echt wat aan hebben", aldus Schipper.

Klik hier voor de vragen van de SP

U bent hier