h

Wel de Tour en een megabieb, maar korten op armoedebeleid? No way!

23 september 2013

Wel de Tour en een megabieb, maar korten op armoedebeleid? No way!

De SP staat voor betaalbare woonlasten, een fatsoenlijk armoedebeleid en het op peil houden van de basisvoorzieningen in Utrecht. In plaats van meepuzzelen met Rutte en Samsom zorgen voor een solidaire stad waar niemand door het ijs zakt. Dat kan. Het is een kwestie van kiezen. De fractie is dan ook ronduit teleurgesteld over de begroting die het College (GroenLinks, PvdA en D66) vandaag presenteerde.

In de plannen voor het komende jaar wordt voorbij gegaan aan de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Het aantal mensen in de bijstand zal explosief toenemen. De stapeling van maatregelen die hen treffen wordt door het College onderschat. Sterker nog: er wordt gekort op de thuiszorg en het armoedebeleid.

SP-lijsttrekker Nicole van Gemert: "In een tijd van exploderende woonlasten en een stapeling van andere maatregelen waardoor steeds meer mensen dreigen te verzuipen, gaan we niet hier ook nog eens korten op zaken als armoedebeleid en zorg. Dan maar geen Tourstart van 5 miljoen en geen megabibliotheek waar niemand op zit te wachten. De JSF's van Utrecht."

Al in 2011 presenteerde de SP haar plannen om de woonlasten voor 80% van de Utrechtse huishoudens drastisch omlaag te brengen en het instellen van een solidariteitsfonds om de klappen uit Den Haag op te vangen. Van Gemert: "Dat idee staat nog steeds recht overeind en het is nu harder nodig dan ooit. Wij laten het niet bij uitspreken van bezorgdheid, maar pakken aan. Ik nodig alle partijen uit om met ons mee te doen."

U bent hier