h

Zorgen over daklozenopvang in Utrecht

6 september 2013

Zorgen over daklozenopvang in Utrecht

De SP wil opheldering over de opvang van daklozen in Utrecht. Aanleiding is een landelijke onderzoek dat is verricht door het Trimbos Instituut. Hieruit kwam naar voren dat veel gemeentes onterecht dak- en thuislozen een slaapplek en een postadres onthouden plus dat daklozen vaak bij niemand aan kunnen kloppen om hierover een klacht in te dienen.

SP-raadslid Nicole van Gemert vermoedt dat ook in Utrecht het beleid vaak mooier wordt voorgespiegeld dan in de praktijk het geval is en vraagt de wethouder om opheldering.

Het Trimbos Instituut heeft voor het onderzoek zogenaamde 'mystery guests' (personen die zich voordoen als cliënt/klant) ingezet. Bij een rondgang langs Nederlandse centrumgemeentes bleek dat zij regelmatig afgewezen werden voor de nachtopvang, waarbij in 77% van de gevallen het gebrek aan regiobinding als reden werd genoemd. De cliënt is dan bijvoorbeeld korter dan 3 jaar ingeschreven in de plaats waar hij/zij de aanvraag doet. Het wel of niet hebben van regiobinding mag volgens de wet echter nooit een reden zijn om iemand af te wijzen.

Daarnaast was het opmerkelijk dat slechts in een enkel geval een schriftelijke afwijzing werd meegegeven, waartegen een bezwaar tegen kan worden ingediend. Juist daar heeft van Gemert altijd op gehamerd in de gemeenteraad.

De Utrechtse Hulpdienst van de SP krijgt al langer signalen dat in Utrecht het begrip regiobinding te streng wordt toegepast. Rob Scherpenisse (oud-straatadvocaat, nu hulpdienstvrijwilliger): "Ik zie en spreek dagelijks dak- en thuislozen die van het kastje naar de muur worden gestuurd. Als iemand niet uit Utrecht komt, wordt die soms bij de balie al weggestuurd. En niemand kan mij een beschikking laten zien. Dit komt, denk ik, omdat die niet worden afgegeven. Ik zie in Utrecht veel meer daklozen dan er officieel geregistreerd staan."

De SP Utrecht volgt de ontwikkelingen op de voet en kijkt uit naar de antwoorden van de wethouder.

U bent hier