h

Strijd tegen verhuurderheffing gaat door

3 oktober 2013

Strijd tegen verhuurderheffing gaat door

 

SP-actie tegen verhuurderheffing_Jaarbeurs 3-10-20133-10-2013: SP'ers voeren actie bij de Jaarbeurs en geven corporaties stemadvies tegen verhuurderheffing mee

De SP is teleurgesteld dat de woningcorporaties in meerderheid hebben ingestemd met de deal over de verhuurderheffing tussen minister Blok en Aedes, de vereniging van de corporaties. Die hadden vanmiddag tijdens het congres in de Jaarbeurs dé kans deze deal alsnog te verwerpen, maar met 68 % van de stemmen vóór kwam het zover helaas niet. Slechts een derde van de aanwezigen wees het akkoord af.

Dit maakt de weg vrij voor de jaarlijkse heffing van 1,7 miljard euro die de corporaties gezamenlijk aan de staat moeten ophoesten. Met alle gevolgen van dien voor zowel de huurders als de corporaties. Een breed aangenomen motie waarin Aedes de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen goed in de gaten gaat houden geeft de SP niet het vertrouwen dat daarmee fatsoenlijke huurprijzen en investeringen in nieuwbouw en renovatie gegarandeerd zijn.

Voorafgaand aan het congres voerden SP'ers uit het hele land samen met de afdeling en ROOD Utrecht actie bij de Jaarbeurs. Daarbij waren ook Tweede Kamerlid Paulus Jansen en de Utrechtse fractievoorzitter Tim Schipper aanwezig. Met flyers en gesprekken riepen de SP'ers corporatiebestuurders op om tegen de bovengenoemde deal tussen minister Blok en Aedes te stemmen.

In vervolg hierop blijft de SP strijden voor alternatieven voor betaalbare huren, kwalitatief goede woningen, investeringen en goed onderhoud. De Utrechtse fractie houdt vast aan haar voorstellen bij de voorjaarsnota 2013 om samen met corporaties, gemeente en provincie de pijn te verlichten en eerlijk te verdelen via hervorming van lokale belastingen.

Op De Utrechtse Internet Courant staat een uitgebreid verslag met mooie foto's van de SP-actie van vanmiddag.

U bent hier