h

Armoede in Utrecht zorgwekkend: nu stappen nodig

3 december 2013

Armoede in Utrecht zorgwekkend: nu stappen nodig

De Utrechtse SP is geschrokken van de nieuwste armoedecijfers waaruit blijkt dat het aantal armen in Utrecht boven het landelijk gemiddelde ligt en verder zal stijgen. SP-Lijsttrekker Nicole van Gemert roept het bestuur van Utrecht op de aangekondigde bezuinigen op het armoedebeleid niet door te voeren: "Het is absoluut onacceptabel dat er in Utrecht mensen wonen die niet eens meer kunnen voorzien in basisbehoeften zoals voedsel, energie en huisvesting".

Met name bij kinderen laat armoede diepe sporen na. Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen kondigden de PvdA, D66 en GroenLinks aan extra te investeren in het tegengaan van armoede in Utrecht. "Helaas kiest de coalitie voor dure prestigeprojecten en niet voor harde aanpak van armoede. De gemeente bouwt liever geldverslindende gebouwen in plaats van te investeren in de armste bewoners van de stad."

Van Gemert wijst erop dat de extra investeringen voor armoedebestrijding uiteindelijk zijn teruggedraaid. Ook werd het geld dat vanuit het Rijk beschikbaar werd gesteld voor het armoedebeleid niet als zodanig besteed. "De coalitie doelbewust geld voor armoedebestrijding verkeerd besteed. PvdA, D66 en GroenLinks hebben de strijd tegen armoede verloren."

De SP wil dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen. In haar tegenbegroting doet de SP voorstellen om een solidariteitsfonds voor de zwaksten van de stad in te stellen en draait ze de bezuinigingen op het armoedebeleid terug.

U bent hier