h

De visie, de Trip en de participatie

28 januari 2014

De visie, de Trip en de participatie

In Hoograven-Tolsteeg woedt momenteel een discussie over de hoogte van het bouwplan De Trip aan de Briljantlaan en de gebrekkige inspraak. Aan de vooravond van de beslissing hierover in de gemeenteraad een stukje geschiedenis door  SP-fractievoorzitter Tim Schipper.

Een gemiddelde bouwhoogte van 6 lagen aan de Briljantlaan, maximaal 8, minimaal 4. Dat stond in de Ruimtelijke Visie Rotsoord, die in februari 2006 door de gemeenteraad werd aangenomen.

De SP zei in dat debat het volgende: “Een eigenschap van stedenbouwkundige visies in het algemeen is dat ze juridisch niet bindend en dus zeer vrijblijvend zijn. Als over een jaar een private partij iets geheel anders wil, dan kunnen wij als gemeente daar zonder problemen aan meewerken.”

Ander punt van kritiek destijds was de gebrekkige inspraak en wat daarmee gedaan was in de uitwerking. Allemaal na te lezen in het raadsverslag uit 2006.

Bron: Ruimtelijke Vise Rotsoord 2006

En kijk eens. Alle bouwplannen die het licht zagen, gingen boven de gemiddelde en / of maximale hoogte uit. Reden voor SP, D66 en Leefbaar Utrecht om later dat jaar de motie ‘Stoppen met oprekken’ in te dienen, waarin de bouwhoogtes uit de ruimtelijke visie als harde randvoorwaarde werden gesteld voor bouwplannen in het gebied. Het college (wethouder Giesberts, GroenLinks) nam de motie over.

En toen? De Steenhouwer (hoek Diamantweg) werd 7 hoog en als projectontwikkelaar Jebber de zin krijgt, wordt De Trip 9 bouwlagen + half verdiepte parkeergarage. Dat is andere koek dan gemiddeld 6. Inmiddels is ook duidelijk dat het inspraakproces een wassen neus is geweest en georganiseerd door de ontwikkelaar zelf, omdat onder leiding van GroenLinks de aankoop van het terrein door de gemeente uit handen werd gegeven en daarmee de kans zelf een vinger in de pap te houden. 

Bron: SPVE De Trip, december 2012 

Omwonenden lopen nu te hoop tegen de steenklomp van 30 meter hoog die straks aan de voet van de watertoren moet gaan verrijzen. De gesprekken die op de valreep plaatsvinden over aanpassing van het plan, worden gevoerd onder de druk dat Jebber de aanbesteding al zou hebben gedaan, nog voor de gemeenteraad heeft beslist over het bestemmingsplan.

Wat gaan we hiermee doen, VVD? Dimitri Gilissen wierp zich op als de kampioen anti-hoogbouw in Hoograven, in een petitie tegen onder andere De Trip, dat terug moest naar ‘de menselijke maat’.

Wat gaan we hiermee doen, PvdA? Staan jullie nog steeds achter jullie stellingname dat: “je de betrokkenheid van bewoners voortaan aan het begin van een project moet hebben, niet halverwege of achteraf.”

Wat gaan we hiermee doen, D66? Is participatie bij jullie nog steeds  ‘om samen te komen tot een goed plan’, of kan jullie handtekening onder de motie weggehaald worden?

Helemaal niemand is tegen het bijbouwen van studenten- en starterswoningen in de stad. Dat kan ook op het de Boo-terrein aan de Briljantlaan, maar dan wel binnen de afspraken die we met de buurt hebben gemaakt. Welke partijen hebben het lef om zichzelf aan die afspraken te houden?

Reactie toevoegen

U bent hier