h

Raad volgt SP: boodschappenlijst voor de corporaties

18 juli 2014

Raad volgt SP: boodschappenlijst voor de corporaties

Bij de stemmingen over de voorjaarsnota 2014 kreeg de SP vrijwel raadsbrede steun voor de motie ‘Boodschappenlijst voor de corporaties’, waarmee SP-wethouder Paulus Jansen de gesprekken over de nieuwe prestatieafspraken ingaat.  

Op het lijstje: betere leefomstandigheden voor huurders bij renovaties in bewoonde staat, onverkochte corporatiewoningen terug in de sociale huur, beperking van de huurstijging en nakomen van de eerdere afspraken over energiebesparing, met voorrang voor de huizen met de hoogste energierekeningen.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper is blij met de steun uit de raad. “Drie jaar geleden konden we pas meepraten toen de afspraken al afgetimmerd waren, een deel was zelfs vertrouwelijk. Nu geeft de raad vooraf aan waar de hoogste prioriteit ligt. Een snel groeiende groep huurders kan de eindjes niet meer aan elkaar knopen, vrijwel elke renovatie in bewoonde staat levert een regen aan klachten op, vooral grotere woningen worden verkocht of buiten de sociale huur gebracht.”

Ook eerder gemaakt afspraken moeten worden nageleefd. Het college krijgt met de motie de opdracht daar meer dan in het verleden de corporaties op aan te spreken.

Schipper daarover: “Dat de corporaties de grenzen opzoeken snap ik wel, met alle desastreuze maatregelen van het PvdA-VVD kabinet Rutte 2, maar er zijn ook grenzen aan wat huurders kunnen trekken. Als SP staan we pal voor hun leefomstandigheden en rechten.”

De gesprekken over de nieuwe prestatieafspraken gaan na de zomer van start.

Reacties

Beste Paulus Jansen,
Terecht noemt uw afdeling de kabinetsmaatregelen inzake sociale huurwoningen desastreus. Voor de raadsverkiezingen heb ik u al gesuggereerd om een motie van afkeuring tegen de minister voor Wonen, dhr. Blok, in te dienen. Volgens de krant heeft Blok aangekondigd dat hij na deze zittingsperiode niet wil terugkomen. Daarmee meldt hij dat hij niet langer verantwoordelijk wil zijn voor het woonbeleid. Wellicht een goede reden om nog eens om een andere minister voor wonen aan te dringen.
Met vriendelijke groet,

Drs. J. (Jan) Vrolijk uit Almelo

Utrecht is bijna uit verkocht...
waar kan je nog een fatsoenlijke woning krijegn voor een fatsoenlijke prijs....
Ben je VVd stemmer en behoor je tot de elite dan woon je heerlijk ... hemel op aarde.....
ben je een middenstander dan kun je op 8 hoog terecht tussen de schimmels.....
wie luistert er tegenwoordig nog naar de echte mens.....

Reactie toevoegen

U bent hier