h

Hulp aan daklozen in Utrecht schiet tekort

12 augustus 2014

Hulp aan daklozen in Utrecht schiet tekort

Dak- en thuislozen belanden regelmatig tussen wal en schip, is de conclusie van het onderzoek dat de SP Utrecht recent heeft gehouden. Grootste oorzaak hiervan is de regiobinding, die elke gemeente op een andere wijze hanteert. In het onderzoek brengt de SP niet alleen de huidige situatie in kaart, maar doet ook meerdere aanbevelingen om deze te verbeteren.

Er komen al langere tijd signalen bij de SP-Hulpdienst binnen van dak- en thuislozen die geen hulp kunnen krijgen ten gevolge van te strikte of niet goed nagevolgde regels omtrent regiobinding. De SP is van mening dat er nieuwe landelijke regelgeving moet komen. Om de kwestie beter in kaart te brengen is de SP begin 2014 begonnen met onderzoek naar het effect van regiobinding in Utrecht. In dit onderzoek worden een aantal aanbevelingen gedaan.

Uit, voor het onderzoek gedane, interviews met dak- en thuislozen, blijkt dat sommigen van hen zonder enige vorm van bindingsonderzoek weggestuurd worden bij het gemeenteloket. Ze komen daar voor de aanvraag van sociale voorzieningen of maatschappelijke opvang, maar krijgen hier dus soms niet eens de kans voor. De SP beveelt de gemeente daarom aan om elke aanvraag voor sociale voorzieningen en maatschappelijke opvang in behandeling te nemen. Dit geldt ook wanneer de gemelde persoon uit een andere regio dan Utrecht komt. Iedereen moet een eerlijke kans op hulpverlening kunnen krijgen.

Verder doet de SP de aanbeveling aan de gemeente om druk te zetten bij de landelijke politiek, met als doel dat er op landelijk niveau bindende regels gaan gelden. Zodoende kunnen de verschillende gemeenten niet allemaal andere regels hanteren en vallen er dus ook geen dak- en thuislozen meer tussen wal en schip omdat ze nergens regiobinding hebben.

De SP is zeker niet tegen het concept regiobinding als geheel. Er moeten namelijk wel regels zijn om te voorkomen dat alle dak- en thuislozen naar de grote steden komen. De regels moeten echter wel in het hele land op eenzelfde manier worden toegepast.

Vorige week vond er een rechtszaak plaats over de eis van regiobinding voor daklozen en de rechtmatige wettelijke fundering van deze regel. Over twee weken wordt de uitspraak verwacht.

Het hele rapport met aanbevelingen is hier te lezen.

Op 13 augustus was Nicole van Gemert te gast bij Radio 1 over dit onderwerp. U kunt deze uitzending hier terugluisteren.

Reactie toevoegen

U bent hier