h

Utrechtse arbeidsgehandicapten en werkzoekenden in de knel door PvdA-wet

19 september 2014

Utrechtse arbeidsgehandicapten en werkzoekenden in de knel door PvdA-wet

SP-raadslid Hilde Koelmans maakt zich grote zorgen over Utrechters die de begeleiding door de gemeente naar werk hard nodig hebben. Utrecht wordt door de zogenaamde Participatiewet van PvdA-staatssecretaris Klijnsma namelijk gedwongen om te bezuinigingen op mensen met een arbeidsbeperking. De sociale werkplaatsen worden de komende jaren gesloten en het is maar de vraag of er genoeg en passende banen bij andere bedrijven voor terugkomen. Koelmans: "In de sociale werkplaatsen krijgen mensen met een arbeidsbeperking de tijd en begeleiding die ze nodig hebben om zo goed mogelijk mee te kunnen draaien in de samenleving. Het schrappen van banen in de sociale werkplaatsen zal veel mensen veroordelen tot een leven in armoede. Dat vind ik onacceptabel."

Koelmans zal het college dan ook dringend verzoeken alles op alles te zetten om te voorkomen dat deze mensen in de bijstand terechtkomen, maar zicht hebben op een voor hen passende baan. Desnoods bij de gemeente zelf. Tegelijkertijd wil de SP dat mensen fatsoenlijk betaald krijgen voor het werk dat ze doen. Dit betekent op z'n minst een minimumloon of een loon conform de bij hun werkgever geldende CAO.

Diezelfde PvdA-wet maakt het mogelijk om bijstandsgerechtigden te dwingen te werken met behoud van uitkering. Koelmans: "Dit noem ik dwangarbeid. Ik wil redden wat er te redden valt en sta voor goed werk voor een eerlijk loon. Bovendien help je deze mensen eerder aan een duurzame arbeidsplek door in te zetten op opleiding en scholing. Zo hoeven ze ook geen beroep meer te doen op de bijstand."

Werken met behoud van uitkering leidt wat de SP betreft tot verdringing op de arbeidsmarkt en het houdt armoede in stand. Aanstaande donderdag zal Koelmans ook hier haar zorgen over uitspreken en voorstellen dat mensen eerlijk betaald krijgen voor hun werk. Mocht hier uiteindelijk geen meerderheid voor zijn in de gemeenteraad, dan vindt de SP dat werken met behoud van uitkering slechts mogelijk moet zijn voor maximaal 6 maanden én met uitzicht op een duurzame arbeidsplaats.

Reactie toevoegen

U bent hier