h

De SP-successen tijdens het decentralisatiedebat

3 oktober 2014

De SP-successen tijdens het decentralisatiedebat

Gisteren vond in de gemeenteraad het decentralisatiedebat plaats. De SP heeft zich binnen de grenzen van het coalitieakkoord ingezet voor het beperken van bezuinigingen op de verschillende domeinen. Er zijn een aantal mooie successen behaald.

Zorg voor jeugd is één van de domeinen waar het om te doen is bij de decentralisaties. De invulling hiervan begint volgens de SP, maar ook volgens de andere partijen, steeds beter vorm te krijgen. Hoewel dit er in de aanloop naar 2015 goed uit ziet, blijft de SP erop hameren dat er een strenge controle moet zijn op de uitvoer. Er moet dicht bovenop gezeten worden en er moet kunnen worden ingegrepen als het niet naar wens verloopt.

Op het gebied van Werk en Inkomen is het voornemen om werklozen te laten werken met behoud van uitkering besproken. Het grote bezwaar van de SP hiertegen is dat dit werkgevers totaal niet prikkelt om mensen in dienst te nemen. Via deze regel kunnen werkgevers namelijk voor langere tijd beschikken over gratis werknemers. Uiteindelijk is dit idee dusdanig bijgeschaafd dat de SP ermee akkoord is gegaan. In het oorspronkelijke voorstel ging het om een maximum van vier jaar werken met behoud van uitkering. Deze termijn is uiteindelijk ingekort tot een maximum van een half jaar. De SP is erg blij met deze uitkomst.

Een ander zeer belangrijk punt voor de SP is het zorgfonds van 20 miljoen. Dit fonds moet ervoor zorgen dat onverwachtse problemen van de decentralisaties opgevangen kunnen worden. Een aantal coalitiepartijen stelden gister voor om dit zorgfonds ook in te zetten voor organisatie en ICT. Dit voorstel is echter niet aangenomen door de raad. De SP is verheugd dat het geld volledig ten goede zal blijven komen aan de zorg.    

Verder kondigde de SP aan niet akkoord te gaan met bezuinigingen op armoede. Het debat daarover vindt volgende week plaats.

Reacties

Goed sp haal uit tegen PvdA

Reactie toevoegen

U bent hier