h

Oudegeinlaan: Portaal op ramkoers

13 oktober 2014

Oudegeinlaan: Portaal op ramkoers

Op 13 oktober startte corporatie Portaal met een draagvlakmeting voor sloop in een deel van het complex Oudegeinlaan. Tegelijkertijd liet Portaal weten dat onderhoudsmaatregelen in het overige deel wederom voor een aantal jaar worden uitgesteld.

Dit is rechtsreeks in tegenspraak met de voorwaarde van een integraal plan voor het complex, die het college van B&W stelde aan de directie van Portaal.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Het lijkt wel of Portaal op een andere planeet zit. Met oogkleppen voor op ramkoers. Wat mij betreft gaat er een heel duidelijke reactie van het college komen. Dit is zo ongeveer het meest krasse staaltje dat ik in mijn ruim acht jaar als raadslid op dit gebied heb meegemaakt."

Daarnaast lapt Portaal een aantal zaken uit de prestatieafspraken met de gemeente aan de laars en wordt de bewonersvereniging buitenspel gezet.

Alle reden dus voor Tim Schipper om wederom vragen te stellen.

Reactie toevoegen

U bent hier