h

Wethouder Jansen staat pal voor betaalbaar wonen in Utrecht

2 oktober 2014

Wethouder Jansen staat pal voor betaalbaar wonen in Utrecht

Gisteravond was SP-wethouder Paulus Jansen samen met de SP Utrecht aanwezig bij het Jan de Jongdebat van De Bundeling over betaalbaarheid van wonen in Utrecht. Uit cijfers van het Nibud is namelijk gebleken dat de huren nergens zo hard stijgen als in Utrecht. Vele Utrechtse huurders moeten een groot deel van hun inkomen inleveren voor een dak boven hun hoofd. Ook de woningcorporaties maken zich zorgen over de huurstijging. Mitros wees hierbij op een onderzoek van de SP Utrecht uit 2013, waaruit deze huurexplosie al duidelijk bleek.

Paulus Jansen: “We willen graag afspraken maken met de woningcorporaties om meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen, maar landelijk beleid maakt dit onmogelijk. De PvdA en de VVD zijn bewust bezig met het slopen van ons huurbeleid. De woningcorporaties zijn straks geen sociale verhuurder meer. Dat moet stoppen.” Ook de aanwezige huurders en woningcorporaties benadrukten dat onder andere de verhuurderheffing zorgt voor steeds duurdere woningen en geen duurzame renovatie of onderhoud.

De aanwezige huurders maakten zich duidelijk zorg over hogere woonlasten. Het water staat veel mensen tot aan de lippen. Jansen: “Wat ik wil is dat woningcorporaties ondanks de drempels die zij door deze regering ondervinden het accent blijven leggen op onderhoud en lagere energielasten voor de huurder. Er moet minder worden gesloopt en meer worden gerenoveerd. Huurwoningen mogen niet zomaar aan de sociale woonvoorraad worden onttrokken, zodat er hogere huren gevraagd kunnen worden. Bovendien moeten woningcorporaties niet het onderste uit de kan willen.” Hierover gaat Jansen snel met de corporaties om tafel. Tevens liet hij de huurders weten open te staan voor hun inbreng en ideeën over het betaalbaar houden van wonen in Utrecht.

Recent nog opende de SP Utrecht het meldpunt "Huur te duur?", een onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe maatregelen voor de huurders zelf.

Reacties

Hoe kan het bestaan dat mijn buurvrouw die na mij hier is komen wonen, 57 euro minder huur betaalt als ik? Mijn buurvrouw heeft ook meer inkomen als ik. Contact gehad met Bo-Ex, en die zegt dat dit komt door nieuwe afspraken met de gemeente. Ik schijn hier niets aan te kunnen doen. Klopt dit?

Reactie toevoegen

U bent hier