h

Zoals afgesproken: Geen cent minder voor armoedebestrijding

20 november 2014

Zoals afgesproken: Geen cent minder voor armoedebestrijding

Niemand in Utrecht is gebaat bij armoede onder de inwoners. Zojuist heeft de gemeenteraad vergaderd over de tegemoetkoming voor mensen met een chronische ziekte of handicap en de compensatieregeling voor het eigen risico. Deze gelden werden voorheen ongericht aan alle inkomensgroepen verstrekt, maar zullen voortaan naar de mensen gaan die het echt nodig hebben.

In 2015 wordt het armoedebeleid in Utrecht venieuwd. Daar ziet de SP erg naar uit, omdat het de mogelijkheid biedt om armoede beter en gerichter te bestrijden. Op dit moment leven er namelijk nog zeker 22.000 (!) mensen in armoede. SP-gemeenteraadslid Hilde Koelmans: "De SP Utrecht zal de komende jaren dit aantal nauwgezet in de gaten houden en we zullen er alles aan doen om dit cijfer straks naar beneden te kunnen bijstellen."

Reacties

Wat het artikel niet vermeldt, is dat de chronisch zieken en gehandicapten van de gemeente Utrecht zijn bestolen van de helft van de voor hun bedoelde middelen.

Want de gemeenteraad heeft ook besloten om van de voor de chronisch zieken en gehandicapten bedoelde compensatiemiddelen die zijn vrijgekomen door de afschaffing van de landelijke regelingen Wtcg en CER, structureel €1,7miljoen van €3,4 miljoen per jaar in te zetten om deels de buurtteams te financieren.

Oftewel de chronisch zieken en gehandicapten van de gemeente Utrecht betalen mee aan de buurteams, maar krijgen daar niets specifiek voor terug. Die structureel €1,7miljoen van €3,4miljoen per jaar wordt dus even ongericht besteed als met de Wtcg en CER, die om die reden zijn afgeschaft.

Bij de Wtcg en CER kregen chronisch zieken en gehandicapten zonder aanzienlijke meerkosten vaak wel een tegemoetkoming en die met aanzienlijke meerkosten juist niet. Vanwege deze ongerichtheid heeft de regering deze regelingen afgeschaft en naar de gemeentes overgeheveld, omdat gemeentes volgens de regering de middelen wel gericht zouden kunnen inzetten.

Omdat de gemeenteraad heeft besloten om de helft van deze middelen te gebruiken om deels de buurtteams van te financieren, gaat daar dus niet veel van terechtkomen.

Reactie toevoegen

U bent hier