h

Gemeente moet SP-motie huishoudelijke zorg alsnog uitvoeren

10 maart 2015

Gemeente moet SP-motie huishoudelijke zorg alsnog uitvoeren

De gemeente Utrecht is onzorgvuldig te werk gegaan bij het schrappen van uren huishoudelijke hulp voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De bestuursrechter in Arnhem oordeelde gisteren weliswaar dat de nieuwe norm van 1,5 uur een redelijke is, maar dat de wethouder onvoldoende onderzoek heeft laten doen naar de persoonlijke omstandigheden van de zorgvragers en dat er onvoldoende maatwerk is geleverd.

Zo zijn in veel gevallen de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken‘ telefonisch gevoerd. Aan hulpvragers die wél bezoek aan huis kregen werd het terugdraaien naar 1,5 uur huishoudelijke hulp ter plekke als mededeling meegegeven. De onderbouwing en inventarisatie van de problemen ontbrak.

De rechter heeft de gemeente opgedragen dit onderzoek nu alsnog binnen vier weken uit te voeren en het daarbij behorende maatwerk te leveren.

Daarmee moet wethouder Jongerius alsnog gevolg geven aan de SP-motie ‘Voorkom Chaos in Huishoudelijke Hulp’ die op 6 november brede steun kreeg in de gemeenteraad.

SP-raadslid van Gemert:”Ons vermoeden dat de indicatie voor de huishoudelijke hulp niet zorgvuldig gebeurde en dat dit zou leiden tot veel bezwaarprocedures werd al snel bevestigd door het grote aantal klachten dat de SP binnenkreeg op het Meldpunt Zorg. Momenteel zijn er 800 bezwaarschriften  bij de gemeente Utrecht  ingediend, wat zal leiden tot hoge kosten, wat niet ten koste mag gaan van goede zorg.”

“De Utrechtse raadsfractie is blij dat de rechter de SP gelijk geeft en zal er streng op toezien dat goed onderzoek én maatwerk onmiddellijk plaatsvinden.”

Ondertussen kan iedereen die klachten heeft over de huishoudelijke zorg die blijven melden op ons Meldpunt Zorg Utrecht.        

Reactie toevoegen

U bent hier