h

Debat 25 juni: is TTIP Gezond?

17 juni 2015

Debat 25 juni: is TTIP Gezond?

Foto: Wemos

De Nederlandse maatschappelijke organisaties Wemos, UAEM, TNI en SOMO organiseren op donderdag 25 juni 2015 van 19:30 tot 22:00 in Utrecht (Domplein 3) een debat over TTIP en gezondheid.

Specialisten van onder andere Institute Tropical Medicine en AstraZeneca gaan met Fred Teeven (VVD, woordvoerder handel) en Bas Eickhout (GroenLinks, Europarlementariër) in gesprek over de gevolgen van TTIP op gezondheid. De twee thema’s zijn ‘TTIP en medicijnen’ en TTIP en voedsel’.

Eén van de sprekers is senior onderzoeker Erik Wesselius, SP-kandidaat voor het Europees Parlement in 2014. Wesselius richtte in 1997 samen met drie anderen Corporate Europe Observatory op; een organisatie die zich inzet om de invloed van de lobby van het bedrijfsleven op Europese besluitvorming bloot te leggen.

Het TTIP-debat woedt in alle hevigheid. Vorige week werd een belangrijke stemming in het Europees Parlement afgeblazen omdat de interne controverses in en tussen de partijen te groot bleek om overeenstemming te vinden.

De EU en de VS zijn sinds 2013 in onderhandeling over een veelomvattende handelsovereenkomst, het zogenaamde Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). Dit handelsverdrag heeft verstrekkende gevolgen voor de Europese en daarmee de Nederlandse economie en samenleving.

Een onderbelicht maar niet minder relevant thema is de invloed van dit handelsverdrag op de gezondheid. Is Nederland nog in staat om eigenstandig beleid te voeren om gezonde productie en consumptie van voedsel te stimuleren en nemen de prijzen van medicijnen eigenlijk toe of af na het afsluiten van TTIP?

TTIP en medicijnen Het is bekend dat handelsverdragen over het algemeen sterke bescherming van intellectueel eigendom en data over het ontwikkelproces van medicijnen bevatten. Dit kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen waar dringend behoefte aan is en voor de toegang tot medicijnen. In de VS en de EU verschillen regels over adverteren en voorschrijven van medicijnen.

Recent aangenomen wetten in Europa over het verplicht beschikbaar stellen van data over klinische testen van medicijnen kunnen onder druk komen te staan door dit TTIP. Omdat de onderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvinden, is het momenteel onbekend hoe deze zaken in TTIP worden geregeld.

TTIP en voedsel Er zijn grote verschillen tussen de VS en de EU in regels over voedsel en voedselveiligheid. Denk hierbij aan het etiketteren van gekloond vlees en GMO, het gebruik van schadelijke stoffen en het gebruik van pesticides in de landbouw. Ook is de vraag of nieuwe wetgeving onder druk staat door TTIP, bijvoorbeeld het gebruik van hormoonverstorende stoffen, zoals BPA in voedselverpakkingsmaterialen. Het belangrijkste doel van TTIP is overeenstemming bereiken over het toepassen van regels zodat ze geen handelsbelemmering vormen.

Wat is het gevolg van deze benadering voor de Europese en Nederlandse standaarden? Ook het WRR rapport refereert aan de gevolgen van handelsverdragen voor ons voedsel. Zal TTIP leiden tot verdere schaalvergroting in de landbouw en het moeilijker maken van het nemen van maatregelen om de gezondheid te beschermen?   

  • donderdag 25 juni
  • 19.30 - 22.00 uur
  • Domplein 3, Utrecht
  • Toegangskaarten 5 euro, hier te bestellen 

Informatie over het programma op de website van Wemos.

Reactie toevoegen

U bent hier