h

SP: College, herzie onterechte boetes bijstand

1 juli 2015

SP: College, herzie onterechte boetes bijstand

Tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2015 heeft de SP in een motie het college gevraagd zich aan te sluiten bij de actie van 14 andere gemeentes om de sinds 2013 opgelegde onder de Fraudewet boetes te herbeoordelen. Dit naar aanleiding van de oproep in de NRC van 29 juni van die gemeentes aan minister Asscher om de kosten voor zijn rekening te nemen van een weeffout in die wet.

Onder de Fraudewet zijn hoge boetes opgelegd aan aanvragers en ontvangers van bijstand, zonder rekening te houden met ernst en verwijtbaarheid van verkeerd of ontijdig aangeleverde informatie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft van het begin af gewezen op de onredelijkheid hiervan. Zowel de ombudsman als de Centrale Raad van Beroep hebben in 2014 uitgesproken dat dit niet deugt. De wet is hierop aangepast.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Potje breken, potje betalen. Als je van je burger verwacht dat hij zich aan de regels houdt, moet de overheid dat zelf ook doen. Onterechte verkeersboetes worden immers ook kwijtgescholden. Wat ons betreft sluit Utrecht zich alsnog aan bij de 14 gemeentes.”

Wethouder Everhardt wilde er nog niet aan. Hij – en enkele collega’s – zijn met de minister in overleg over hoe om te gaan met de boetes. De SP is bereid de uitkomst daarvan af te wachten en heeft de motie daarom nog niet in stemming gebracht.

Reactie toevoegen

U bent hier