h

Vragen SP over maatregelen vleermuizen bij bomenkap Cremerstraat

17 augustus 2015

Vragen SP over maatregelen vleermuizen bij bomenkap Cremerstraat

Vanwege een combinatie van diverse infrastructurele werken is er een vergunning aangevraagd voor de kap van 150 bomen in de groenstrook Cremerstraat-Galjoenstraat. Dat is een flinke aanslag op het aanwezige groen, zeker als je bedenkt dat er slechts 46 bomen voor worden teruggeplant. Zowel GroenLinks als de Partij voor de Dieren stelden hier al schriftelijke vragen over aan het college. Eén ding bleef daarin echter buiten beschouwing, namelijk compensatie voor het verlies aan fourageergebied en vliegroutes voor de talrijke vleermuizen. De SP heeft dit punt nu alsnog aan de orde gesteld in aanvullende vragen.

SP-raadslid Michel Eggermont: “We hebben twee onderliggende ecologische onderzoeken opgevraagd. In één daarvan heet de groenstrook cruciaal voor vleermuizen en wordt gesteld dat er een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig is. In het andere onderzoek wordt dit aspect geheel van tafel geveegd. In het groencompensatieplan komt het woord vleermuizen vervolgens helemaal niet meer voor. Het kan in ieder geval niet allebei waar zijn. We willen dus wel even weten hoe dat precies zit en welke compenserende maatregelen er überhaupt in het vat zitten.”

Lees hier de vragen van de SP en de citaten uit de onderzoeken.

Reactie toevoegen

U bent hier