h

Ledenvergadering 23 september

2 september 2015

Ledenvergadering 23 september

Foto: SP

Op 28 november zal het 21ste landelijke partijcongres worden gehouden in Utrecht. We bespreken op die dag de koers van de partij voor de komende jaren en we kiezen het nieuwe partijbestuur. Alle leden van de afdeling Utrecht worden, in de aanloop naar dit congres, uitgenodigd voor een ledenvergadering op woensdag 23 september.

In de aanloop naar dit congres wordt er daarnaast in Utrecht een regioconferentie georganiseerd. Daar zullen we met alle afdelingen uit de regio Utrecht het concept-congresstuk en de voordracht van het partijbestuur voor de bestuurskandidaten bespreken. Ook kiezen we op die dag een regiovertegenwoordiger, die de regio zal vertegenwoordigen in het partijbestuur. De regioconferentie voor Utrecht zal op 10 oktober worden gehouden in De Moed in Amersfoort.

Op 23 september zullen we een ledenvergadering houden in Utrecht-stad. Deze zal om 20:00 uur beginnen aan de Wijde Begijnestraat 122 in Utrecht. We kiezen dan de afgevaardigden voor de regioconferentie en we bespreken het stuk van de congrescommissie. Alle leden uit de afdeling Utrecht zijn hier voor uitgenodigd. Het congresstuk en de voordracht voor de bestuurskandidaten zijn vanaf 10 september te vinden op spnet.nl. Ze zijn ook op te vragen bij de afdelingsvoorzitter. Aanmelding voor afvaardiging voor de regioconferentie en wijzigingen en voorstellen voor het congresstuk dienen vóór 21 september te worden ingeleverd bij de afdelingsvoorzitter. Van de leden die komen wordt verwacht dat ze zich goed voorbereiden.

Ook zullen we op de ledenvergadering een nieuwe organisatiesecretaris kiezen voor onze afdeling. Christel Wiskerke was tot voor kort de organisatiesecretaris, maar heeft besloten om haar aandacht volledig te leggen bij haar werk voor de SP fractie in de Tweede Kamer. We denken dat Christel hierin een goede keuze heeft gemaakt en we zijn haar ontzettend dankbaar voor het werk dat ze het afgelopen jaar heeft gedaan. 

Leden kunnen zich aanmelden voor de vacature vóór 14 september bij de afdelingsvoorzitter. Het afdelingsbestuur zal in gesprek gaan met de leden die zich voor de functie aanmelden. Het bestuur zal dan op de ledenvergadering met een voordracht komen en de leden kiezen dan uiteindelijk de nieuwe organisatiesecretaris. De vacaturetekst is onderaan deze pagina te vinden.

IN HET KORT:

 • 14 sept. Deadline aanmelding vacature  organisatiesecretaris
 • 21 sept. Deadline aanmelding afvaardiging regioconferentie en wijzigingen congresstuk.
 • 23 sept. Ledenvergadering: congresstuk bespreken, afgevaardigden regioconferentie kiezen.
 • 10 okt. Regioconferentie: congresstuk bespreken, bestuursvoordracht bespreken.
 • 28 nov. Partijcongres: congresstuk bespreken en vaststellen, partijbestuur kiezen

Afdelingsvoorzitter: Milos Todorovic (utrecht@sp.nl, 06-81284129)

VACATURE ORGANISATIESECRETARIS

Het bestuur van de afdeling Utrecht roept kandidaten op voor de functie van

ORGANISATIESECRETARIS (V/M)

De organisatiesecretaris is de eerstverantwoordelijke voor het uitvoeren van de besluiten van de ledenvergadering, het afdelingsbestuur, de partijraad en het partijbestuur. Zowel de organisatiesecretaris als de voorzitter worden rechtstreeks door de leden in de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen (zie statuten en huishoudelijk reglement www.spnet.nl).

De organisatiesecretaris

 • Is lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de afdeling en neemt deel aan de vergaderingen van deze besturen
 • Is eindverantwoordelijk voor:
  • tijdige verspreiding/verzending van de Tribune
  • goede ledenadministratie binnen de afdeling
  • verspreiding/verzending van folders, flyers, posters, afdelingskranten en landelijke kranten en ziet toe op tijdige verspreiding/verzending hiervan
  • de bestelling van folders, flyers, posters rond de verkiezingen en ziet toe op tijdige verspreiding/verzending hiervan
  • Begeleiding van de pandbeheerder
 • Neemt deel aan diverse andere interne en externe vergaderingen, zoals de regioconferentie (2 keer per jaar) en het partijcongres
 • Regelt vergunningen en dergelijke voor de ‘SP-Kraam’ en houdt de voorraad hiervoor bij.
 • Regelt – samen met de voorzitter - bestellingen van materialen voor afdeling, kraam en pand

Profiel

 • Is lid van de SP en woont in het werkgebied van de afdeling.
 • Heeft interesse in de actuele politiek, zowel plaatselijk als landelijk.
 • Beschikt over uitstekende organisatorische en communicatieve eigenschappen.
 • Heeft goede uitdrukkingsvaardigheden.
 • Kan zelfstandig functioneren.
 • Is een “Netwerker”.
 • Beschikt over redelijk wat vrije tijd (minimaal 2 avonden per week) en is bij voorkeur ook overdag bereikbaar.
 • Is bereid om interne – en zo nodig externe - scholingen te volgen

Reacties

Hoe laat en waar begint het regiocongres van 10-10-2015?
Met vriendelijke groet,
Clara Roozendaal.

Beste Clara,

De regioconferentie vindt plaats in De Moed in Amersfoort, Snouckaertlaan 70.

Tijd: van 11.00 tut 16.00 uur. Inschrijven kan vanaf 10.30 uur.

Zie inmiddels ook de agenda op de website.

Vriendelijke groet, Lies

 

Reactie toevoegen

U bent hier