h

De SP en de Milieuzone

18 december 2015

De SP en de Milieuzone

Op donderdag 17 december stemde de 2e Kamerfractie van de SP in met een motie om de grondslag voor gemeentelijke milieuzones uit het verkeersreglement te halen. Daarover heeft de Utrechtse SP-fractie inmiddels diverse vragen gekregen. Hoe staan we erin?

De Utrechtse SP-fractie is het eens met het standpunt van de kamerfractie dat het onwenselijk is in het land een lappendeken van verschillende regelingen te hebben. Net als in Duitsland zou daar landelijk eenduidig beleid voor moeten komen. Daadwerkelijk effectief zijn volgens ons bovendien alleen maatregelen die het aantal motorvoertuigen in de stad beperken. In ons verkiezingsprogramma spraken we ons dan ook uit tegen de komst van de milieuzone.

In het coalitieakkoord dat de SP in 2014 sloot met GroenLinks, D66 en de VVD is de milieuzone wel opgenomen, in lijn met het besluit van de gemeenteraad daarover. De Utrechtse SP-fractie is goed voor de handtekening die we onder dat akkoord hebben gezet. We wachten daarom af wat de minister gaat doen met de motie en zien uit naar de eerste evaluatie van de Utrechtse milieuzone in 2016. 

Reacties

ik neem aan dat dit de zinsnede is uit het verkiezingsprogramma:

"De milieuzone voor personenauto’s wordt - vanwege haar geringe effect - niet ingevoerd."

een vrij onvriendelijk standpunt dat zijn tol gaat eisen.

Jaap. De SP kiest voor echte maatregelen:
"Om aan de luchtkwaliteitseisen te voldoen worden door middel van slimme doseerinstallaties aan de rand van de stad files en stagnerend verkeer in de stad voorkomen."
In het eerste kwartaal evalueren we de milieuzone. Bij onvoldoende effect gaan wij volumemaatregelen niet uit de weg

Mensen met een ww uitkering cq laag salaris kunnen zich geen nieuwe auto veroorloven. Om toch aan de eisen van (tijdelijke) werkgevers te voldoen qua mobiliteit moet je je behelpen met een oude auto die inderdaad slechter voor het milieu is. Openbaar vervoer is geen optie. De reistijd is nu al twee uur per dag , met het ov zou dat vijf uur zijn. Het probleem is complexer dan goed betaalde politici zich kunnen voorstellen.

Dankzij deze motie wordt een landelijk uniform verkeersbord onmogelijk gemaakt. En dat terwijl de SP zegt tegen onduidelijkheid mbr milieuzone's te zijn. Het is van tweeen een! Mijn stem is de SP kwijt!

Beste Otto,
Ik respecteer je keus, toch een vraag: wil je echte maatregelen? Zoals: "Om aan de luchtkwaliteitseisen te voldoen worden door middel van slimme doseerinstallaties aan de rand van de stad files en stagnerend verkeer in de stad voorkomen."

Beste Michel, de SP is niet bij machte om "echte maatregelen" (zoals jij dat noemt) af te dwingen en we weten dan ook allemaal dat dat soort maatregelen er voorlopig niet zullen komen. De SP stemt dan ook in met afschaffen van iets zonder met een alternatief te kunnen komen. De SP had moeten stemmen voor verbeteringen ipv voor afschaffing. Jullie laten letterlijk de mensen in het centrum stikken. Altijd maar weer komen jullie op de proppen met het voorbeeld van het oude dametje wat van haar laatste spaargeld een autootje heeft gekocht en nou mag ze verdorie het centrum niet meer in (uit reactie van SP 2e kamer, dit is niet verzonnen!). Dat dametje uit jullie voorbeeld heeft ook gezonde lucht nodig. Gezonde lucht is de conditio sine qua non. Helaas maken jullie een verkeerde, zeer conservatieve keuze. Auto's in de stad kan echt niet meer. Exit SP.

Tsja Otto,
Ben minder negatief over de mogelijkheden om echte maatregelen af te dwingen. Ben wellicht wat optimistischer van aard, maar weet ook dat vasthouden aan non-oplossingen niet brengt wat we nodig hebben. De vraag is dan wat er nu werkelijk conservatief is.

Een goedwerkende milieuzone is een van de meest effectieve maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren. De Utrechtse milieuzone zou veel effectiever kunnen zijn als deze niet zo hartstochtelijk zou worden tegengewerkt. Ik had het passender gevonden als de SP zich had ingezet voor uitbreiding van de milieuzone naar wijken met veel sociale huurwoningen. Mensen die niet vermogend genoeg zijn om te verhuizen worden gedwongen om ongezonde lucht in te ademen. Waar de SP zich op deze manier voor in lijkt te zetten zijn de auto's van de mensen die ze laat stikken. Autobezit is een keuze, adem halen niet.

arjan ga je ervan uit dat er in de wijken met socialehuurwoningenalleen maarvervuilende auto's gaan rond rijde, de hele dag door? of gaan deze auto's zoals michel schrijft naar hun nieuwe baantje rijden over de buiten wegen?

Reactie toevoegen

U bent hier