h

Huurverlaging minima in plaats van verhuizen

2 december 2015

Huurverlaging minima in plaats van verhuizen

Foto: SP

De Utrechtse SP maakt zich zorgen over het afschaffen van het zogenaamde woonlastenfonds. Uit dit fonds konden minima die in een te dure huurwoning wonen tot nu toe een maandelijkse toelage krijgen. De SP pleit ervoor hun huren te verlagen, want daarmee voorkom je verhuizingen en bespaar je verhuiskosten. 

SP-Raadslid Nicole van Gemert: “Het afschaffen van het woonlastenfonds is op zichzelf geen probleem, omdat de corporaties toch bijna alleen nog maar woningen mogen toewijzen tegen gematigde huren. De nieuwe instroom in het fonds kan dan ook met onmiddellijke ingang worden stopgezet. Waar ik me wel zorgen om maak, zijn de mensen die nu maandelijks een vergoeding ontvangen. Ik wil niet dat die door de aangekondigde afbouw in de financiële problemen komen.”

Het afschaffen van het woonlastenfonds maakt deel uit van een nieuw pakket aan armoederegelingen, dat over een week besproken wordt in de gemeenteraad. Naast diverse verbetervoorstellen voor het armoedebeleid, heeft de SP een motie voorbereid die de gemeente oproept met de woningbouwcorporaties samen een oplossing te zoeken voor mensen die (vaak ongewild) in een te duur huis wonen. Zij kunnen verhuizen met een urgentieverklaring, maar de beschikbaarheid en spreiding van goedkope woningen is een groot probleem.

Als de corporaties de huur van de mensen in het woonlastenfonds verlagen, kunnen ze dat ergens anders compenseren, want de jaarlijkse huurverhoging gaat voortaan uit van de totale huuropbrengst van de corporatie. Doordat huurders met een laag inkomen en hoge huur dan niet hoeven te verhuizen, bespaart dat de gemeente Utrecht per verhuizing 3100 euro uit het armoedebeleid.

De SP heeft zich, toen ze deelnam aan het bestuur van Utrecht, ten doel gesteld dat in Utrecht niemand tussen wal en schip mag vallen. Van Gemert: “Het gaat echt niet zo zijn dat de Utrechters die het al het zwaarste hebben door het nieuwe armoedebeleid nóg meer in de financiële problemen komen: dat is de omgekeerde wereld. Volgende week zal dat dan ook onze keiharde voorwaarde zijn om in te kunnen stemmen met het armoedebeleid van de gemeente Utrecht."

Reacties

wegens alle 2 pesonen zonder werk en al op leeftijd vinden we geen werk mijn man werkt al 46 jaar en ik 42 jaar als het zo door gaat worden we dakloos en we weten niet meer waar we heen moeten
de docter heeft ons naar wijk team gestuurt maar die kan ook niet ons helpen wat nu
ik weet het niet meer want de ww is zo veranderd dat wij de duppe van worden we hebben alleen nog de begraven worden dat is betaald ik weet het niet meer wat we moeten doenalleen nog dood gaan

Reactie toevoegen

U bent hier