h

Wethouder Paulus Jansen bij Radar over woning-APK

19 januari 2016

Wethouder Paulus Jansen bij Radar over woning-APK

Gisteravond was SP-wethouder Paulus Jansen te gast in de uitzending van Radar. Daar vertelde hij over de bevindingen van het experiment met een APK voor woningen. Bij deze keuring wordt er gekeken naar de staat van de elektrische en gas- en waterleidinginstallatie. 1 op de 20 woningen bleek een te hoge koolmonoxidewaarde te hebben. Verder waren er in 74% van de woningen fouten in de elektrische installatie te vinden. 60% van de woningen is uiteindelijk niet door de keuring gekomen.

Zie hier de uitzending terug van Radar.

De bevindingen op een rijtje:

 •  Van alle gekeurde woningen voldoet 59% niet aan de keuringseisen.
 •  De meeste gebreken zijn geconstateerd in de elektrische installatie. Deze gebreken worden vooral veroorzaakt door fouten bij installatie, gedrag en hobbyisme.
 •  Gebreken in de gasinstallatie betreffen vooral gecorrodeerde gasleidingen (18%).
 •  In 5% van de gekeurde woningen zijn de waarden van CO in de verbrandingsgassen niet in orde.
 •  Gebreken in de gasinstallatie worden vooral veroorzaakt door gedrag en slecht onderhoud.
 •  Van alle cv-ketels voldoet 29% niet aan de keuringseisen.
 •  Zes op de tien cv-ketels (60%) wordt periodiek en volgens wettelijke eisen gecontroleerd.
 •  Bijna driekwart (74%) van de woningeigenaren voelt zich veiliger na de keuring.
 •  Van de gevonden gebreken is 28% hersteld, 70% van de woningeigenaren is van plan om de gebreken nog te (laten) herstellen.
 •  Van de geënquêteerde woningeigenaren wil 38% de keuring in de toekomst herhalen, 45% weet het nog niet.
 •  Van de gekeurde cv-ketels functioneert 14% niet zo energiezuinig mogelijk.
 •  In 47% van de woningen bevindt zich een cv-ketel die minimaal 10 jaar oud is.
 •  De leeftijd van de hoofdbewoner, het type woning, het bouwjaar van de woning en de WOZ-waarde zijn niet van invloed op de gevonden gebreken.

De 'pilot' is uitgevoerd onder 160 woningeigenaren, sociale- en vrije sectorhuurders. Wethouder Jansen is geschrokken dat 60% van de woningen is afgekeurd. Het ging hierbij om bewoners die zich vrijwillig hebben aangemeld en bewust bezig zijn met de staat van het onderhoud van hun woningen. Jansen maakt zich zorgen over de staat van de woningen van de mensen die hier minder bewust mee bezig zijn.

Een verplichte APK eens in de vier jaar zou volgens Jansen een uitkomst bieden voor potentieel gevaarlijke installaties. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de woningbezitter en huurder, maar kunnen beperkt worden door deze te combineren met reguliere controle van de CV-installatie. Jansen heeft de resultaten van het onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd.

Reacties

Een betere oplossing voor gas en koolmonoxide gevaar is voorhanden.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft in hun laatste onderzoek in deze, het advies om de installatie zodanig aan te leggen dat deze in geval van gevaar ,zelfstandig automatisch ingrijpt en het gevaar voorkomt.
De oplossing is te vinden op www.gasleksysteem.nl en/of www.radixinventive.com met uitleg middels filmpjes.
Met vriendelijke groet
Johan van der Donk
06 14 80 47 10

Dag Johan, goed om weer eens van je te horen. Er zijn inderdaad vele strategieën die kunnen bijdragen aan de veiligheid van woninginstallaties. Ik zie de adviezen van de onderzoeksraad voor veiligheid ook als een flinke stap vooruit. Ze kunnen naast een APK worden doorgevoerd. Het rendement van de APK is het grootste voor risicocategorieen als: vooroorlogse woningen, kamerverhuur, de onderkant van de particuliere koop- en huursector.

Reactie toevoegen

U bent hier