h

Onderzoek machtsmisbruik Stichting Taxikeurmerk nodig

6 mei 2016

Onderzoek machtsmisbruik Stichting Taxikeurmerk nodig

Naar aanleiding van een kritisch artikel in het AD van 28 april schorste de Stichting Taxikeurmerk Utrecht (STKU) het keurmerk (en daarmee de taxivergunning) van chauffeur Devis van de Vereniging Straattaxi Utrecht. Bovenop de eerdere schorsing, wegens het met enkele dagen overschrijden van een betalingstermijn, is Devis meerdere weken brodeloos geweest. Machtsmisbruik, vindt de SP. Raadslid Michel Eggermont stelt hierover vragen aan het stadsbestuur.

Eggermont: “De STKU speelt tegelijk voor rechter, jury en beul. Het is volstrekt onduidelijk voor welke overtredingen de stichting zelfstandig straffen kan opleggen en hoe de bezwaarprocedure hiertegen is ingericht. Bovendien: brengt kritiek leveren de kwaliteit van het taxivervoer überhaupt in gevaar? Uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk. Ik wil dat de wethouder zich uitspreekt over de manier waarop de STKU omgaat met het mandaat dat de gemeente heeft afgegeven.”

Devis verzet zich namens de Vereniging Straattaxi Utrecht al langer tegen de kosten die zijn verbonden aan het taxikeurmerk en de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan de Taxiverordening. En hij niet alleen, zo bleek uit het artikel in het AD. De eerdere schorsing vanwege te laat betalen lijkt dan ook meer op de volgende zet in dit privé-oorlogje met Devis dan een poging het taxivervoer in Utrecht beter te maken, vindt Eggermont.

“Het is te bizar voor woorden om iemand al na een eerste keer en na enkele dagen overschrijding van een betalingstermijn meteen zijn broodwinning te ontnemen. Geen enkele instantie doet dit, als het al mag. Hoog tijd dat de keurmeester zelf wordt gekeurd.”

Lees hier de vragen van Eggermont. 

Reactie toevoegen

U bent hier