h

Voorjaarsnota: “Uitbreiding thuiszorg en impuls armoedebeleid pure winst!”

17 mei 2016

Voorjaarsnota: “Uitbreiding thuiszorg en impuls armoedebeleid pure winst!”

Foto: SP

Vandaag maakte het gemeentebestuur de plannen bekend voor de begroting van het volgende jaar, in de zogeheten Voorjaarsnota. De SP maakt sinds 2014 deel uit van dat College van Burgemeester en Wethouders. Wat vindt de SP van de gepresenteerde cijfers? We vroegen het aan SP-fractievoorzitter Tim Schipper.

De eerste vraag is natuurlijk: zit hier een tevreden man?
“Als SP doe je mee met het besturen van de stad om de boel een stuk socialer te maken. Pure winst is dan de uitbreiding van de thuiszorg die het college voorstelt. Aan het begin van deze maand hebben we daar niet voor niets nog op gehamerd. Een flinke stap in de goede richting. Maar ik zie ook € 2 miljoen extra voor de uitvoering van het armoedebeleid. Samen met de afgesproken vergroting van de sociale woningvoorraad en de zeer beperkte huurverhoging zijn dat de zaken waar je het voor doet, waar je echt het verschil maakt.”

En verder?
“De stad groeit. Dat gaat niet vanzelf en soms moet er wat geld bij om die woningbouw op gang te helpen en de openbare ruimte op te knappen. Het kabinet heeft de poen daarvoor geschrapt. Vorig jaar drongen we er als SP op aan om het zelf te blijven regelen. Dat is nu gebeurd en dat is geweldig, want voor niets gaat alleen de zon op. Maar ook gaat er bijvoorbeeld extra geld naar dierenwelzijn.”

Niets te klagen dus?
“Nou, toch wel. We worden niet blij van de manier waarop het college de tekorten bij TivoliVredenburg wil aanpakken. Aan de ene kant wordt gesteld dat er een lange aanlooptijd nodig is om duidelijkheid te krijgen over de exploitatie van het gebouw, maar na krap twee jaar is dan het voorstel om er tot het einde der tijden een vast bedrag van bijna € 2 miljoen bij te plussen. Daar hebben we nog wel wat noten over te kraken. Ook zien we dat er geld uit de WMO-pot wordt gehaald om te besteden aan andere dingen dan de zorg. Niet alleen vind ik dat geld voor de WMO ook daadwerkelijk aan de zorg moet worden besteed, er komen ook nog veel onzekerheden op ons af. Volgend jaar wordt de zwaardere thuiszorg opnieuw geregeld en we weten dat er tal van mensen zijn die nooit een herbeoordeling hebben aangevraagd voor de 1,5 uur hulp bij het huishouden die ze hebben gekregen. Dat maatwerk moet alsnog worden geleverd.”

Wat gaat de SP daaraan doen?
Er gaan nog vele uren vergaderen worden besteed aan de voorjaarsnota. We gaan natuurlijk alles uit de kast halen om die vuiltjes weg te werken en zullen daarvoor ook voorstellen indienen. Op 30 juni zullen we het weten, want dan stemt de gemeenteraad over de voorjaarsnota.”

Reacties

Blijf zo doorgaan, ook al blijft het een lange adem gedoe. Volop steun van dit SPlid!

Ch. Koren, Houten

Reactie toevoegen

U bent hier