h

TivoliVredenburg wordt bij nieuwe cultuurnota periode opnieuw beoordeeld

30 juni 2016

TivoliVredenburg wordt bij nieuwe cultuurnota periode opnieuw beoordeeld

SP-raadslid Hilde KoelmansVandaag werd in de gemeenteraad de Voorjaarsnota besproken, het moment waarop alle plannen voor de begroting van het komende jaar besproken worden. Het onderwerp TivoliVredenburg kon hier natuurlijk niet ontbreken. Pas geleden heeft de commissie Gehrels haar onderzoek gepresenteerd. De raad neemt de adviezen van deze commissie over door onder andere te kiezen voor een zogenaamd investeringsmodel en investeert de komende jaren extra zodat TivoliVredenburg een goede start kan maken. SP-raadslid Hilde Koelmans: “Een investeringsmodel betekent ook dat de investering zich op den duur terug gaat verdienen, daarom willen we aan het einde van deze periode in 2020 kijken wat de stand van zaken is en op basis daarvan het gesprek heropenen.”

Het lijkt een logische conclusie, na een opstartfase evalueren hoe het er voor staat en vanuit daar verder kijken, maar toch stond er in de oorspronkelijke Voorjaarsnota dat er tot in de eeuwigheid een structureel bedrag van bijna 1,9 miljoen euro naar het gebouw gaat. Koelmans: “Al vanaf het begin hebben we met een kritische blik naar alle plannen gekeken omdat we wisten dat de gemeente zich aan dit megaproject zou vertillen, maar desondanks zijn we bereid om mee te helpen aan een oplossing. We zijn het met de commissie Gehrels eens dat een gebouw als TivoliVredenburg een lange aanlooptijd vraagt, daarom gaat er de komende tijd ook extra geld naar toe. Zo komt er deze cultuurnota periode onder meer  400.000 euro extra bij en vullen we het eigen vermogen aan met een bedrag van 1,1 miljoen. Ook wordt er extra geïnvesteerd om de zakelijke leiding te versterken. We gaan er van uit dat al deze extra middelen er voor zorgen dat TivoliVredenburg zijn begroting rond gaat krijgen en in staat is om met de andere grote culturele instellingen mee te lopen.”

De door de SP ingediende motie werd ondersteund door D66, GroenLinks, VVD en PvdA en haalde daarmee een meerderheid. Concreet houdt dat in dat bij aanvang van de nieuwe cultuurnota periode in 2021 TivoliVredenburg net als alle andere cultuurorganisaties opnieuw beoordeeld wordt op haar plannen, ambities en financiële situatie.

Reactie toevoegen

U bent hier