h

Utrechtse raad spreekt zich uit tegen verbreding A27: zienswijze aangescherpt

2 juni 2016

Utrechtse raad spreekt zich uit tegen verbreding A27: zienswijze aangescherpt

Een grote meerderheid van de partijen in de Utrechtse gemeenteraad spreekt zicht uit tegen de verbreding van de A27. SP, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, Student & Starter en Partij voor de Dieren gaven vandaag hun steun aan de zienswijze die de gemeente Utrecht hiertegen wil indienen. De partijen zijn het eens dat verbreding onnodig en veel te duur is, de luchtkwaliteit aantast, leidt tot meer geluidshinder en een aanslag betekent op natuurgebied Amelisweerd.

Uit de zienswijze: ”Gegeven bovenstaande willen wij u met klem verzoeken te besluiten de verbreding van de A27 niet door te laten gaan opdat het er niet 1,2 miljard wordt geïnvesteerd in een onnodige weguitbreiding met grote negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Utrecht.”

Toch mocht de tekst op een aantal punten nog wel een stuk scherper, vonden diverse partijen, waaronder de SP. Zo komt onvoldoende naar voren dat er binnen de bestaande situatie goede alternatieven voorhanden zijn om toenemend autoverkeer in de toekomst op te vangen.

SP-raadslid Michel Eggermont drong erop aan dit in de zienswijze mee te nemen. “Opstoppingen ontstaan op het moment dat automobilisten bij hoge en wisselende snelheden gaan weven. Dat los je niet op met deze verbreding. Het is goed mogelijk om uit te breiden naar 2 x 6 banen binnen de bestaande bak indien de snelheid verlaagd wordt naar 80 km per uur. Dan hoef je ook die 1,2 miljard niet uit te geven”, aldus Eggermont. 

Eggermont kreeg bijval van meerdere partijen uit de raad en van wethouder van Hooijdonk, die de toezegging deed dit in definitieve versie op te nemen.

Utrecht verzet zich, net als de SP, al jaren tegen de verbreding van de A27. Nu het ontwerptracebesluit op tafel ligt, is dit de laatste mogelijkheid tot inspraak. Deze periode loop tot 20 juni.

Op 5 juni vindt er een demonstratie plaats in Lunetten tegen de verbreding van de A27, georganiseerd door de Kerngroep Ring Utrecht. Sprekers van verschillende partijen zullen hierbij aanwezig zijn. Het spreekt vanzelf dat de SP er ook bij is. 

Reactie toevoegen

U bent hier