h

Begroting 2017: SP tevreden, maar nog genoeg te winnen

20 september 2016

Begroting 2017: SP tevreden, maar nog genoeg te winnen

Foto: SP

De SP-fractie is voor het overgrote deel tevreden over de begroting die het stadsbestuur heeft gepresenteerd voor 2017. Een goede vertaling van de voorjaarsnota, waarin besloten werd tot € 2 miljoen extra  voor het armoedebeleid en de raad unaniem de SP volgde voor betere thuiszorg. Kers op de taart is de verlaging van de rioolheffing met 5%, die er kwam door een motie van de SP eerder dit jaar. Toch is er nog genoeg om voor te knokken, aldus SP-fractievoorzitter Tim Schipper. Een interview.

Je bent echt blij met die verlaging van de rioolheffing hè?
“Ja, natuurlijk! Je hebt het hier over een zogeheten platte heffing. Iedereen betaalt hetzelfde. Dan tikt een verlaging met 20 euro het hardst aan waar dat echt nodig is. En laten we ook niet vergeten dat de afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens niet wordt verhoogd het komend jaar. Als je dat optelt bij het extra geld voor het armoedebeleid, extra geld voor Overvecht, de laagste huurverhoging in jaren en een toename van het aantal sociale huurwoningen in de stad, dan kan je gerust stellen dat het ertoe doet dat de SP meebestuurt.”

Dit college vergroot de tweedeling, zegt de PvdA desondanks.
“Heb ik gelezen ja. Ik zou zeggen kijk gewoon naar de dingen die ik net noem. Dan kan je dat toch niet met droge ogen volhouden. Zeker niet als je zelf decennia lang aan de knoppen hebt gezeten in de stad, met als resultaat 6000 sociale huurwoningen eraf en als partij in het kabinet zelf 4 jaar lang bezig bent geweest de zorg, de werkgelegenheid en de sociale huisvesting te slopen. Dan ben je erg kort van geheugen.”

Tevreden achterover leunen dus?
“Nou, dat dacht ik niet. We hebben natuurlijk de wind in de rug bij de thuiszorg, door het rekenkamerrapport dat eigenlijk precies zei wat wij al jaren beweren, maar de boter bij de vis moet nog wel even worden geleverd. Ook zijn we er nog lang niet met het armoedebeleid, waar de komende tijd harde noten over moeten worden gekraakt en het is nou niet bepaald zo dat iedereen in de stad een betaalbare woning heeft. Genoeg om vol voor te gaan, dacht ik zo.”

Wat vindt de SP nou eigenlijk van die verdeling van de cultuursubsidies? Daar is wel de nodige discussie over.
“Ja, dat spitst zich natuurlijk toe op de clubs die een positief advies kregen, maar geen geld, of net omgekeerd. We hebben op zijn minst een paar vragen over de keuzes die gemaakt zijn. Zoals ’t Hoogt dat – weliswaar met een voorbehoud - de volle mep krijgt voor vier jaar, maar na 2017 geen huisvesting meer heeft. En Museum Oud Amelisweerd. De afspraak was dat zij geen subsidie zouden gaan krijgen van de gemeente Utrecht. Ondanks dat de commissie het museum subsidiabel acht, steunen wij hierin dus het college dat zich aan de eerder gemaakte afspraken wil houden. En geen subsidie betekent ook geen subsidie uit een andere pot.” 

Reactie toevoegen

U bent hier