h

Huurverlaging voor ruim 1600 Utrechtse Huishoudens!

24 november 2016

Huurverlaging voor ruim 1600 Utrechtse Huishoudens!

Ruim 1600 arme huishoudens met te dure huur in Utrecht krijgen huurverlaging. Dat is het fraaie resultaat van maandenlange onderhandelingen door SP-wethouder Paulus Jansen met de woningbouwcorporaties. De Gemeenteraadsfractie van de SP drong hierop aan, toen vorig jaar bleek dat huishoudens met te hoge huren in de problemen kwamen.

Huishoudens in een corporatiewoning, in het bezit van een U-Pas, komen in aanmerking voor de regeling als hun kale huur boven de € 586,= (1- en 2-persoons) of €  628,= (3- of meerpersoons) uitkomt. Het is de uitwerking van de motie ‘Verhuizen Hoezo?’, die de SP vorig jaar indiende bij het debat over het armoedebeleid. Uiteraard is de SP dolblij met deze uitkomst.

SP-raadslid Nicole van Gemert: “Stel, je bent met z’n tweeën en je huur zit nu op de liberalisatiegrens van
€ 710,=. Dan ga je met € 124,= per maand terug naar € 586,=. Dit hakt er echt goed in en de regeling is supersimpel. Dat was tenslotte óók een doelstelling van het armoedebeleid.”

In de eerste opzet van het nieuwe armoedebeleid, in december 2015, was het idee nog dat mensen die te duur woonden zouden moeten verhuizen naar een goedkopere woning, als gevolg van het af te bouwen Woonlastenfonds.

Van Gemert: “Onwenselijk, want je haalt kinderen uit hun vertrouwde sociale omgeving en het is bovendien verre van gratis, want er staat een verhuisvergoeding van € 3100 tegenover. Dankzij deze nieuwe afspraken hoeven ze niet te verkassen en krijgen ze ook nog eens meer te besteden onder de streep. In één woord: geweldig!”

De afspraken gelden vooralsnog voor twee jaar en gaan in januari in. Als er geen grote negatieve bijeffecten zijn, worden ze structureel ingevoerd. 

Reacties

Heel goed dat het geregeld is, maar waar kan je dat aanvragen ?

Beste Jessica,

Dit gaat via de corporatie bij wie je huurt. Neem contact met hen op. Als blijkt dat je nu teveel huur betaalt, dan zorgt de corporatie voor huurverlaging per 1 januari 2016.  

Zoals je vast hebt begrepen moet je in bezit zijn van een U-pas. Mocht je die nog niet hebben, vraag hem dan zo gauw mogelijk aan.

Meer informatie vind je op de website van de gemeente onder deze link.

Vriendelijke groet,

Lies Schmidt

SP-fractie Utrecht

Mitros ontrekt woning uit sociale sector.
Proberen mij er op oneerlijke gronden na ruim 30 jaar wonen ook uit te zetten om zodoende de huur te kunnen verdubbelen, door er vrije sector van te maken. Hebben ze ook mer woningen van de buren gedaan!
Wijde Begijnestraat 48 en nr 50.
Hoe stopt dit en wie helpt ons?
Groet
Ton

Hoe gaat dit voor de grote groep mensen met een 'Midden Inkomen' die op dit moment nog steeds extra verhoging op verhoging krijgen?

Wat gebeurt er nu met de mensen die een huur hebben van 586.- en zo meteen hun woon -kostentoeslag kwijtraken? voor mij betekent dit dat ik 75.- meer aan huur moet gaan betalen van mijn minimum inkomen.

Portaal gaat de huur niet verlagen. Ze weten van niks is hun commentaar.

Beste mw (m/v) van de SP
Ik huur van de Mitros een huis, en de huur is 45% van mijn inkomen. Helaas zit ik met mijn bruto inkomen net boven de max inkomensgrens om huursubsidie te krijgen. (de huur zelf is daarvoor overiges niet te hoog) Omgerekend houd ik ook best weinig geld over, (400 euro/mnd, na alle vaste lasten) ongeveer net zoveel als iemand die wel alle subsidies krijgt, lijkt mij. Is er een mogelijkheid om in dit geval toch een huurverlaging van de Mitros te krijgen? Of kunt u mij de naam van degene geven bij de Mitros, die zich hiermee bezighoudt? Als ik erover bel, verwijzen ze mij naar de standaard procedure op de website, dus op die manier kom ik niet verder.
Bvdank,
Met hartelijke groet,
Esther Vorstermans

Reactie toevoegen

U bent hier