h

Succes SP: meer betaalbare woningen en beter armoedebeleid

10 november 2017

Succes SP: meer betaalbare woningen en beter armoedebeleid

Foto: SP

De SP-fractie is tevreden over het resultaat van de marathonzitting van de gemeenteraad over de begroting voor 2018, op 9 november. Alle  SP-voorstellen werden aangenomen door de raad, of overgenomen door het stadsbestuur. Maar om het verschil te maken is nog veel meer nodig. Wij spraken hierover met SP-fractievoorzitter Tim Schipper.

Wat hebben jullie voor elkaar gekregen, Tim?
Wij willen bevorderen dat de woningbouwcorporaties meer sociale huurwoningen op eigen grond kunnen bouwen. Sommige van die plannen worden niet uitgevoerd vanwege de zeer hoge bedragen die zij daarvoor moeten betalen aan de gemeente, omdat de grond waarop die extra huizen worden neergezet meer gaat opleveren. Paard achter de wagen, want tegenover dat geld staan blijvende opbrengsten die de gemeente krijgt als er meer mensen kunnen wonen. De gemeente gaat nu, op voorstel van de SP, met de corporaties kijken of dat anders kan, zodat die broodnodige extra sociale huurwoningen er wèl kunnen komen.

En verder?
Het was ons al langer een doorn in het oog dat nieuwbouwhuizen aan de hoogste bieder verkocht worden. Nu gebeurt dat ook al met flats in Kanaleneiland, die zogenaamd eerst rijp waren voor de sloop. ‘Om iedereen gelijke kansen te bieden’, zei een projectontwikkelaar daarover in de krant. Met ‘iedereen’ bedoelt hij dan waarschijnlijk zichzelf, de beleggers en de makelaars. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken tegen dit graaigedrag. De wethouder moet nu afspraken maken om die praktijken aan banden te leggen. En natuurlijk vol blijven inzetten op betaalbare huurwoningen. Wonen in Utrecht moet betaalbaar zijn voor iedereen.

Ok. En ook succes rond het armoedebeleid en te vroege inschrijvingen voor de basisschool, toch?
Ja, klopt. Als je eerst bijstand had en vervolgens gaat werken moet je al gauw de volle mep betalen aan bijvoorbeeld afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Dan schiet het niet op, want dan hou je minder over dan wat je had met je uitkering. Dat is de zogeheten ‘armoedeval’. Het nieuwe kabinet wil praten met de gemeentes over hoe dat anders kan. Wij willen dat daarbij tempo wordt gemaakt. Dat gaat nu gebeuren en we zullen onze eigen ideeën natuurlijk aanleveren, zoals het uitbreiden van de U-Pas.
Sommige basisscholen schrijven kinderen al ver voor de 3-jarige leeftijd in. Dat mag niet en het levert kansenongelijkheid op, vooral voor kinderen van ouders met weinig opleiding. Dit leidt tot tweedeling: arme en rijke, zwarte en witte scholen. De wethouder onderwijs gaat daar paal en perk aan stellen.

Dat klinkt goed voor een partij met maar 4 zetels in de raad. Zit er nog meer in het vat?
We zijn hartstikke blij met wat de SP-fractie en onze wethouder Paulus Jansen allemaal hebben bereikt: meer betaalbare woningen, een beter armoedebeleid, betere thuiszorg, om maar wat te noemen. Maar buiten de raadzaal is er een hele andere werkelijkheid, waar geld bepaalt wie de macht heeft, waar je in die gemeenteraad heel weinig aan doet. Veel belangrijker is het dat mensen zichzelf organiseren en op kunnen komen voor hun belangen. Als SP zijn we solidair met die mensen en helpen ze daarmee waar en hoe dat kan, ongeacht hoeveel zetels we hebben, of dat we al dan niet in het stadsbestuur zitten. Daar mag de stad op rekenen.

Lees hier verder wat Tim daarover namens de SP zei in de raad.

Reactie toevoegen

U bent hier