h

Koelmans: Gelijke rechten en loon voor payrollers

14 december 2017

Koelmans: Gelijke rechten en loon voor payrollers

SP Utrecht heeft samen met de PvdA en GroenLinks een voorstel ingediend in de gemeenteraad om payrollers gelijk te behandelen als vast personeel. Omdat zij onder een andere CAO vallen werken ze nu voor minder loon en tegen slechtere voorwaarden voor hetzelfde werk. Deze ongelijkheid wordt door het voorstel rechtgetrokken. SP-raadslid Hilde Koelmans: 'Het is belachelijk dat dit soort constructies worden gebruikt om onder de CAO uit te komen. Het is al erg genoeg dat het steeds lastiger wordt om een vaste baan te krijgen, maar op deze manier wordt de kloof tussen tijdelijke werknemers en vaste nog groter. Gelijk loon voor gelijk werk!'

Payrollers zijn juridisch gezien geen werknemers van het bedrijf waar ze werken, maar worden uitgeleend door een payroll-bedrijf. Hierdoor vallen zij meestal onder de ongunstige Uitzend-CAO in plaats van de normale CAO van de bedrijfstak. Het initiatiefvoorstel heft deze ongelijkheid op door ervoor te zorgen dat payrollers hetzelfde loon en arbeidsvoorwaarden krijgen als hun collega’s met een vaste aanstelling.

Het voorstel heeft betrekking op personeel van de gemeente zelf, opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten en hun onderaannemers, en instellingen die gemeentelijke subsidie ontvangen. Met de laatste twee categorieën is jaarlijks 700 tot 900 miljoen euro gemoeid. Samen met de grote werkgeversfunctie van de gemeente gaat het dan ook om grote aantallen werknemers, en de SP hoopt dat Utrecht hiermee een voorbeeld kan stellen voor de rest van Nederland.

Naast deze gelijkstelling zorgt het voorstel er ook voor dat de gemeente het aantal mensen dat via payroll-constructies wordt ingehuurd zo klein mogelijk houdt, en juist meer mensen in vaste dienst neemt. Het voorstel sluit aan bij een initiatiefwet met soortgelijke strekking die de SP, GroenLinks, en PvdA in de Tweede Kamer hebben ingediend. Koelmans: 'De enige reden dat deze constructies bestaan is om loonkosten te drukken. De SP wil dat alle werknemers fatsoenlijk en gelijk behandeld worden, ongeacht wie er juridisch gezien de werkgever is.'

Reactie toevoegen

U bent hier