h

bizarre ophoging fractiebudgetten

18 december 2019

bizarre ophoging fractiebudgetten

Foto: Ed van Scheltinga

Op donderdag 19 december wordt in de raadsvergadering een voorstel besproken onder de noemer ‘Integrale aanpak van de werk- en vergaderdrukcrisis’. De SP zal tegen dit voorstel stemmen, dat een budgetverhoging van € 35.366 per fractie bevat, oftewel 71%. “Een ronduit bizar idee in tijden van bezuinigingen”, vindt
SP-fractievoorzitter Tim Schipper.

Iedere fractie in de gemeenteraad krijgt een fractievergoeding die - afhankelijk van het aantal raadsleden - kan oplopen tot meer dan € 150.000 per jaar. De SP Utrecht verzet zich al jaren tegen de veel te hoge vergoedingen voor de raadsfracties. In het nieuwe voorstel lijkt de gemeenteraad echter immuun voor haar eigen bezuinigingen. 

Werkdruk

De ophoging fractiebudgetten is onderdeel van een plan dat de werkdruk van de Gemeenteraad zou moeten verminderen en de raadsleden in staat zou stellen hun werk beter te doen. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Dit alles onder het mom dat goede democratie nou eenmaal geld kost. De werkdruk van de raad wordt vooral veroorzaakt door zichzelf en de dwingende behoefte gehoord en gezien te worden in de politieke arena. Om wat cijfers te noemen: in een jaar tijd ziet diezelfde raad kans om bijna 500 moties in te dienen, zo’n 150 amendementen en meer dan 273 schriftelijke vragen. Bepaald geen teken dat het je over de schoenen loopt.”

Geen dekking

Als de raad het voorstel vandaag aanneemt gaat er jaarlijks ruim 4,2 ton per jaar extra naar de fracties. Het voorstel dat op tafel ligt is ongedekt in de huidige begroting. Schipper: “Waar het geld vandaan moet komen, is dus nog de vraag. Dit alles terwijl de vogelopvang gedwongen wordt te sluiten vanwege geldgebrek, de wal- en kluismuren aan de grachten zorgen voor een extra inzet van tientallen miljoenen die er nog niet zijn en er geen geld beschikbaar is om de verkeersveiligheid in wijken als Overvecht en Kanaleneiland op korte termijn grondig aan te pakken.”

Dat het raadswerk zuiniger en efficiënter kan, laat de SP jaar in - jaar uit zien. In januari 2018 stortte de fractie € 70.000 terug in de gemeentekas. Tussen 2006 en 2018 was dat totaal bijna twee ton. De SP zal daarom ook aanstaande donderdag tegen het voorstel stemmen, en steunt iedere wijziging die deze geldsmijterij vermindert.

Reactie toevoegen

U bent hier