h

Schriftelijke vragen over misstanden renovatie Rooseveltlaan

10 december 2019

Schriftelijke vragen over misstanden renovatie Rooseveltlaan

‘Groot onderhoud’ door Mitros zorgt voor woonongemak voor bewoners aan de Rooseveltlaan. Faciliteiten voor minder mobiele bewoners dreigen te verdwijnen en ingrijpende maatregelen staan gepland om uitgevoerd te worden in hartje winter. De bewonerscommissie van de flats geeft aan dat Mitros haar afspraken over het renovatieproces niet nakomt. SP-fractievoorzitter Tim Schipper heeft schriftelijke vragen ingediend om opheldering te vragen aan de wethouder, want steeds maar weer gaat het mis bij dit soort zware werkzaamheden en zijn de bewoners de klos.

Aan de Rooseveltlaan in Kanaleneiland vinden op dit moment werkzaamheden plaats in de 10-hoog flats. Nadat een eerder voorstel voor renovatie het benodigde draagvlak onder bewoners niet haalde, is Mitros nu begonnen met wat zij bestempelen als ‘groot onderhoud’ in bewoonde staat. Dit zijn echter ingrijpende werkzaamheden die van invloed zijn op het gebruiksgemak van de flat en de oppervlakte van de woningen. Onder meer worden hier kozijnen vervangen, isolatie geplaatst aan de binnenzijde van de woningen, wordt de lift vervangen en verdwijnt de toegang tot de berging voor bewoners met een scootmobiel of rollator door het verwijderen van een minilift.

De werkzaamheden aan de meest zuidelijke flat aan de Rooseveltlaan zijn al een tijdje aan de gang. Een afspraak met bewonerscommissie om deze werkzaamheden te evalueren voordat de volgende flat aan de beurt zou zijn, is niet nagekomen door Mitros. De bewonerscommissie geeft aan dat er slecht met ze wordt gecommuniceerd, er steeds wordt gewisseld met contactpersonen en dat er geen goede begeleiding is voor de oudere bewoners. Zoals een van de bewoners het beschreef: “Een orkaan die over je heen komt. Later kijken ze wel wat de schade is.”

SP-Fractievoorzitter Tim Schipper heeft eerder dit jaar een unaniem door de gemeenteraad gesteunde motie ingediend die het stadsbestuur opriep tot het opstellen van betere en eenduidige voorwaarden waaronder renovaties en onderhoud plaatsvinden. “Dat het keihard nodig is om hierin een flinke slag te maken blijkt keer op keer. Ook op de Rooseveltlaan zijn de bewoners weer de dupe van de doordenderende trein die Mitros op ze los laat”, aldus Schipper.

Lees hier de vragen van de SP

Reactie toevoegen

U bent hier