h

Stop de tweedeling, investeer in mensen

22 juni 2020

Stop de tweedeling, investeer in mensen

Foto: SP

De burgemeesters van 15 steden presenteerden onlangs een manifest om de tweedeling veroorzaakt door de coronacrisis aan te pakken. Ook de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen steunde het manifest. SP Utrecht is blij met deze oproep, en doet samen met de SP-fracties uit deze 15 steden gezamenlijke voorstellen om zich hierbij aan te sluiten. ‘Juist op plekken met veel armoede is nu extra zorg en ondersteuning nodig. De overheid moet nu meer investeren om tweedeling en achterstelling te bestrijden,’ zegt SP-gemeenteraadslid Ruurt Wiegant.

De SP wil dat het kabinet de gemeenten meer geld geeft zodat er niet bezuinigd hoeft te worden op bijvoorbeeld armoederegelingen, maatschappelijke opvang, of jeugdzorg. ‘Veel gemeentes hadden al grote tekorten. Dat wordt waarschijnlijk alleen maar erger. Je kunt niet de KLM redden en de steden, dorpen en wijken aan hun lot overlaten. Bezuinigingen op dit soort belangrijke programma’s raakt gezinnen en kinderen die het al extra moeilijk hebben door de coronacrisis ontzettend hard. De tweedeling aanpakken begint daar,’ zegt Wiegant. Ook wil de SP dat de huurverhoging van tafel gaat en doet ze een oproep om het minimumloon te verhogen. ‘Lonen omhoog en lasten omlaag, daar help je gezinnen die het moeilijk hebben echt mee.’

Reactie toevoegen

U bent hier