h

SP wil bij Utrecht linksaf

18 januari 2022

SP wil bij Utrecht linksaf

De SP doet in Utrecht definitief mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s. De ledenvergadering van de afdeling besloot hiertoe vanavond met een grote meerderheid: 90% van de uitgebrachte stemmen. De kandidatenlijst telt 25 namen, onder aanvoering van Yvonne Hessel, Antonio Veloso, Jaswinder Singh, Lena van Tongeren en Dennis van Elten. Het verkiezingsprogramma met als motto Bij Utrecht Linksaf! geeft vijf hoofdzaken waar de SP vóór en vijf hoofdzaken waar de partij tegen gaat strijden.

In het programma heeft de toegankelijkheid voor iedereen van voorzieningen in de zorg, het onderwijs en de sport prioriteit, naast de aanpak van de woningnood. Bij de thema’s waar de SP tégen gaat strijden scoren de wegwerpbanen hoog. Tijdens de vergadering werd nog een aantal wijzigingsvoorstellen aangenomen. Zo willen de leden dat de aanbesteding van de thuiszorg wordt gestaakt en de thuiszorgmedewerkers in dienst van de gemeente komen. Ook moet de gemeente de rem zetten op de ongebreidelde groei van de flitsbezorgers, met steeds meer overlast in de wijken en arbeidsvoorwaarden waar de honden geen brood van lusten.

Naast de stemming over verkiezingsprogramma en lijst koos de afdeling ook nog een nieuw afdelingsbestuur, met Jaswinder Singh als voorzitter. Dat was nodig omdat in oktober jl. het oude bestuur aftrad. Daarop werd een tijdelijke bestuurscommissie aangesteld om orde op zaken te
stellen. De commissie hield in november/december een groot onderzoek onder de 750 Utrechtse SP-leden. Dat onderzoek leverde een flink aantal mensen op die bereid zijn om als bestuurslid, actieve vrijwilliger of
kandidaat voor de raadsverkiezingen een bijdrage te leveren aan de doorstart van de SP.

Onze kandidaten

Ons programma

Reactie toevoegen

U bent hier