h

Boetekleed wethouders in debat torenflat Rachmaninoffplantsoen

4 februari 2022

Boetekleed wethouders in debat torenflat Rachmaninoffplantsoen

Met de erkenning dat er het nodige was misgegaan in de communicatie met de omwonenden, de informatievoorziening aan de gemeenteraad en verder de belofte voor een serieuze doorstart van de inspraak, ontkwam het stadsbestuur op 3 februari aan een motie van afkeuring van de voltallige oppositie, in het debat over de gang van zaken aan het Rachmaninoffplantsoen. GroenLinks-wethouder Kees Diepeveen had de dreiging van zo’n motie nodig om uiteindelijk toe te geven dat er fouten waren gemaakt. Bij SP-fractievoorzitter Tim Schipper overheerst nog steeds het gevoel dat het stadsbestuur wel erg makkelijk heeft gebukt voor de marktpartijen.

Diverse publicaties van journalist Louis Engelman op Nieuws030 en de vage beantwoording van raadsvragen over grondtransacties aan het Rachmaninoffpantsoen waren aanleiding voor de SP, de PvdA en de VVD om ook in de gemeenteraad de wethouders Verschuure (D66) en Diepeveen (GroenLinks) verder door te zagen. De gemeente deed een parkeerterrein voor drie ton van de hand aan Rachmaninoffhuis. Die club verkocht het na een dag voor 1,3 miljoen door aan een ontwikkelaar. Als een parkeerplaats, die officieel alleen als parkeerplaats mag worden gebruikt, in één dag een miljoen meer waard wordt, dan lijkt er meer aan de hand. Dat gevoel werd versterkt toen kort daarna ineens plannen voor de bouw van een torenflat werden gepresenteerd…op de plek van dat parkeerterrein, dat nét na twee jaar inspraak met de bewonersvereniging BBW groen heringericht was.

Dat dit niet in de haak leek, was voor Kees van Oosten van de Bomenstichting aanleiding om het Openbaar Ministerie te verzoeken onderzoek te doen naar mogelijke malversaties.

Koud 12 uur voor het raadsdebat van 3 februari kwam er een verklaring van Rachmaninoffhuis naar de raad, die de eerdere lezing van de wethouders bevestigde: het ging om een boekhoudkundige truc, waarmee de doorlevering van het parkeerterrein was geborgd. Dat was echter nergens in de koopaktes te zien en daarom niet te controleren voor de raad.

Daar kwam nog bij dat er voorafgaand aan dit hele spel al het nodige te doen was rond bewonersparkeren op deze plek. Redenen te over voor de wethouders om de gemeenteraad te informeren als daar nieuwe ontwikkelingen zijn, zou je zeggen. Dat deden ze echter niet.

De optelsom woog zwaar voor de SP, de PvdA en de VVD: bezigheidstherapie in plaats van serieuze inspraak voor de bewoners, het verbreken van eerdere afspraken, het verzwijgen van relevante informatie en dan doen alsof er niets raars is gebeurd. Op het moment dat de voltallige oppositie in de Utrechtse raad een motie van afkeuring wilde indienen, trok wethouder Diepeveen, mede namens zijn collega Klaas Verschuure (D66), alsnog het boetekleed aan en ging die motie van tafel.

Bleef over het verzoek van de SP en de PvdA om de planvorming stil te leggen, vanwege schending van de afspraken uit het verleden én de aangifte bij het OM, maar daar ging de raad niet in mee. De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie hielden hun college uit de wind.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper is nog altijd kwaad over het hele gebeuren: “Een ontwikkelaar rammelt met een zak met geld en het stadsbestuur zegt meteen ‘kom maar door’, eerdere afspraken met de bewoners en de raad ten spijt. Het is tijd voor een hele andere wind in de Utrechtse politiek.”

Reactie toevoegen

U bent hier