h

“Huishoudelijke Zorg in de problemen”

13 juli 2023

“Huishoudelijke Zorg in de problemen”

Dat meldt Wij zijn de Thuiszorg van de FNV Utrecht-Midden in een recente nieuwsbrief. Die problemen zijn het gevolg van het beleid van de gemeente met betrekking tot de huishoudelijke zorg. Er zijn grote wachtlijsten en er is een steeds groter wordend tekort aan personeel.

De gemeente wil dit oplossen door flink te korten op het aantal uren hulp per week: voor nieuwe cliënten nog maar twee uur per week en voor bestaande cliënten wordt waar mogelijk gekort op hun bestaande uren.

Een huishoudelijke hulp in Utrecht vertelt het volgende: “Ik raak twee cliënten met veel uur kwijt en krijg er vier voor terug. Nu moet ik drie of vier huizen op één dag schoonmaken! Dat betekent drie of vier keer de zware huishoudelijke taken als stofzuigen en dweilen. Zo hou ik het werk niet lang meer vol.”

De gemeente zegt zelf op haar website:

Foto: SP

Omdat de zorgaanbieder voortaan per cliënt wordt betaald heeft hij er belang bij om cliënten minder uren hulp te leveren. Zo krijgen veel cliënten niet de hulp en aandacht die ze nodig hebben en voor de hulp wordt het werk fysiek te zwaar. Dan haken medewerkers af.

Wat de reorganisatie van de huishoudelijke hulp verder betreft: De stad is verdeeld in twee stadsdelen. In elk stadsdeel hebben nog maar twee aanbieders een gunning: Zorgwacht en Docura in het ene en Tzorg en Emile thuiszorg in het andere deel. Deze tweedeling bracht mee dat medewerkers van een aanbieder die in beide stadsdelen actief was moesten kiezen: cliënten in de steek laten of overstappen naar een andere aanbieder. Jarenlange relaties van cliënt en medewerker werden zo verbroken. Voormalig wethouder Maarten van Ooijen deed de toezegging dat behoud van die relatie boven de tweedeling ging, wat later (moeizaam) bevestigd werd door Rachel Streefland en (nog moeizamer) door Linda Voortman. Uiteindelijk werd zogenaamd maatwerk toegepast in gevallen waar cliënt en medewerker dat wilden, zij het maar mondjesmaat.

Een ander probleempunt is de beloning. Gemiddeld is het uurloon ca. € 12,50. Een motie om het uurloon te verhogen naar minimaal € 14,00 is in de gemeenteraad afgewezen. In Heerlen is het minimumloon van de medewerkers met hulp van de SP wel op € 14,00 gezet!

Al deze factoren zorgen er voor dat al heel veel medewerkers zijn vertrokken. De wachtlijsten worden zo zeker niet opgelost.

De FNV Zorg & Welzijn verzamelt verhalen van medewerkers om een zwartboek te kunnen samenstellen en vraagt aan de gemeente:

  • De indicatie voor het aantal uren hulp wordt gedaan door het Buurtteam en niet door de zorgaanbieder.
  • De reële zorgvraag bepaalt hoeveel uren hulp wordt geleverd, niet om zo min mogelijk uren te indiceren.
  • Medewerkers helpen per dag twee, hoogstens drie cliënten. Het werk wordt anders te zwaar.
  • Het minimumloon wordt verhoogd naar € 14,00.

Deze punten zijn in lijn met ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022:

  • Indicatiestelling moet gebeuren door mensen die er het meeste verstand van hebben: het buurtteam, in samenwerking met de wijkverpleegkundige of huisarts. Bovendien zijn zij onafhankelijk.
  • Wij willen een einde aan de marktwerking in de zorg.
  • Er worden eerlijke tarieven betaald voor gemeentelijke thuiszorg, die bovendien kleinschaliger wordt georganiseerd.
  • Huishoudelijk zorgmedewerkers komen in dienst van de gemeente. Daarmee wordt het hele aanbestedingencircus overbodig.

FNV Zorg & Welzijn voert samen actie met de Wmo Cliëntenraad. De SP afdeling Utrecht sluit zich graag hierbij aan om de problemen met de huishoudelijke zorg in Utrecht te helpen oplossen.

Wij steunen de oproep om je ervaringen met de huishoudelijke thuiszorg te delen. Stuur je verhaal op naar lokaalfnv.utrechtmidden@vereniging.fnv.nl of geef je naam en adres door dan komt iemand van Wij zijn van de Thuiszorg Utrecht langs om je ervaringen op te schrijven.

Nieuwsbrief FNV/Zorg & Welzijn: Huishoudelijke zorg Utrecht in problemen

(Standaard) Brief aan cliënten HbH

Reactie toevoegen

U bent hier