h
Onze standpunten

Integratie en Samenleven

LAAGDREMPELIGE EN BETAALBARE TAALCURSUSSEN

Alle Utrechters hebben het recht om zich via laagdrempelig aanbod te ontwikkelen, om beter te kunnen functioneren in de maatschappij. De gemeente zorgt daarom voor een aanbod aan betaalbare cursussen, bijvoorbeeld cursussen Nederlands en lezen en schrijven voor volwassenen.

MENSENRECHTEN STAAN VOOROP

De gemeente waarborgt de mensenrechten van ieder individu, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het verdrag over de rechten van het kind, en andere internationale verdragen. Elke vorm van discriminatie en racisme wordt met kracht bestreden

BED, BAD EN BROOD IS EEN RECHT

Omdat uitgeprocedeerde asielzoekers ook recht hebben op een menswaardig bestaan, krijgen zij ondersteuning van de gemeente onder de noemer “bed, bad, en brood.”

LEES HIER NIEUWS OVER INTEGRATIE EN SAMENLEVEN

U bent hier