h
Onze standpunten

Natuur en Milieu

DUURZAME ENERGIE

De overgang naar duurzame energie is een zaak die iedereen aangaat. De gemeente moet dit ondersteunen. Een zonnepark of windmolens kunnen in Rijnenburg komen als de omwonenden hun invloed hebben kunnen gelden en mee kunnen profiteren van de opbrengst.

ZORG GOED VOOR DIEREN

Men kan de beschaving van een samenleving aflezen aan hoe ze omgaat met de zwaksten. Dieren zijn hier een voorbeeld van. De gemeente heeft dan ook een zorgplicht voor hen en moet daarom meer subsidie geven aan dierenopvangcentra en evenementen met dieren, waar nodig, verbieden.

ZORG VOOR GENOEG GROEN IN DE STAD

Groen in de stad bevordert de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Er wordt daarom bij bouwprojecten ingezet op voldoende groen, bijvoorbeeld bij het nieuwe stationsgebied.

MILIEUZONE HELPT NIET TEGEN LUCHTVERVUILING, P&R'S  EN OV-KNOOPPUNTEN WÉL 

Het weren van oude vervuilende auto’s door middel van de milieuzone heeft niet tot een aangetoonde verbetering geleid van de luchtkwaliteit. Daarnaast is het een bijzonder dure maatregel en treft zij voornamelijk minder vermogenden. De milieuzone wordt daarom afgeschaft. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stad te ontlasten wordt bestemmingsverkeer van buiten de stad gestimuleerd gebruik te maken van de P&R-voorzieningen bij logische knooppunten van openbaar vervoer aan de invalswegen naar de stad.

GEMEENTE, GEEF HET GOEDE VOORBEELD

Als grote organisatie, opdrachtgever, en subsidieverstrekker heeft de gemeente een belangrijke rol en voorbeeldfunctie in de omslag naar een duurzame stad en samenleving. De gemeente gaat daarom biologisch cateren en duurzaam bankieren en stelt, waar mogelijk, deze voorwaarden verplicht bij opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten en hun onderaannemers, en voor instellingen die gemeentelijke subsidie ontvangen.

ZET IN OP DUURZAAM ONDERHOUD GEMEENTELIJK VASTGOED

De gemeente grijpt de natuurlijke onderhoudsmomenten aan voor verdere verduurzaming van het eigen vastgoed. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de technieken die de beste prijs-prestatieverhouding opleveren. 

LEES HIER NIEUWS OVER NATUUR EN MILIEU

U bent hier