h
Onze standpunten

Cultuur

GEEN VERKWISTING CULTUURGELD AAN PRESTIGEPROJECTEN EN BLIJVEND FALENDE INSTELLINGEN

Om verkwisting binnen het cultuurbudget tegen te gaan stopt de gemeente met het ondersteunen van culturele projecten die blijven falen hun doelstellingen te behalen, en betaalt de gemeente niet mee aan grote, dure projecten waar weinig behoefte aan is, of die weinig toevoegen aan het culture aanbod in Utrecht. Hierdoor kunnen meer kansrijke en gewaardeerde projecten extra steun krijgen.

ÉÉN DAGDEEL PER WEEK GRATIS TOEGANG

Om cultuur drempelloos beschikbaar te maken voor iedere Utrechter zijn subsidiegerechtigde instellingen minstens één dagdeel in de week gratis toegankelijk.

GEEF AMATEURKUNST EEN KANS IN LEEGSTAANDE PANDEN 

Omdat cultuuruitingen niet alleen voorbehouden zijn aan professionals en instellingen, maar juist voor iedere Utrechter een verrijking van het leven kunnen vormen worden leegstaande panden in winkelgebieden en op bedrijventerreinen beschikbaar gesteld als broedplaats en expositieruimte voor amateurkunst. Hierbij wordt samengewerkt met de buurgemeentes.

LAAT CULTUURBUDGET MEEGROEIEN MET GROEI VAN DE STAD

Omdat kunst en cultuur belangrijke behoeftes vervullen binnen de stad en het welzijn van alle Utrechters bevorderen, vergroot de gemeente het cultuurbudget. Op deze manier kunnen meer en meer diverse projecten worden ondersteund, waardoor het cultuuraanbod beter aan kan sluiten aan de verschillende behoeftes. Het cultuurbudget groeit daarom mee met de groei van de stad, in gelijke mate als het budget voor sport en maatschappelijke voorzieningen.

MAAK ELK AANBOD VOOR JEUGD TOEGANKELIJK TOT PROMOTIEKANALEN

Om ook de jeugd te betrekken bij het culture leven van Utrecht mogen alle culturele instellingen hun aanbod voor cultuureducatie bekendmaken via de promotiekanalen van stichting Cultuur & School Utrecht.

VRIJE PLAKPLAATSEN VOOR ALLE CULTUURORGANISATIES

Om ruimte te garanderen voor kleine initiatieven op de vrije plakplaatsen en wildplakken te voorkomen, krijgen alle cultuurorganisaties toegang tot de cultuurframes. Organisaties die de vrije plakplaatsen blijven monopoliseren wordt die toegang ontnomen.

LEES HIER NIEUWS OVER CULTUUR

U bent hier