h
Onze standpunten

Onderwijs

EVENWICHTIGE VERDELING LEERLINGEN BASISONDERWIJS

Om een evenwichtige verdeling van leerlingen over de Utrechtse basisscholen te garanderen, ervoor te zorgen dat deze een goede afspiegeling vormen van de samenleven, het ontstaan van witte en zwarte scholen tegen te gaan en achterstanden onder kinderen te bestrijden komt er een centraal inschrijfsysteem. Plaatsing op een school wordt gebaseerd op de voorkeur van de ouders, de reisafstand naar de school, en de verdeling van leerlingen met en zonder taal- of leerachterstand.

SCHOOLZWEMMEN VOOR ÁLLE KINDEREN

Door recente incidenten is weer gebleken dat zwemvaardigheid onder kinderen van groot belang is. Niet alle ouders hebben echter de financiële mogelijkheid om hun kinderen zwemles te geven. De gemeente maakt daarom geld vrij voor schoolzwemmen voor álle kinderen. Dit geldt ook voor leerlingen van het speciaal onderwijs.

ALLE KINDEREN KUNNEN MEE OP SCHOOLREIS

Schoolreisjes zijn een integraal deel van het onderwijs, niet alleen op educatief vlak, maar ook voor de sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Door de eigen bijdrage zijn echter niet alle ouders in staat hun kinderen mee te laten gaan. De gemeente springt daarom, waar nodig, bij zodat alle Utrechtse kinderen mee kunnen op schoolreis. 

GEEN VOORAANMELDING BASIONDERWIJS 

Totdat het centraal inschrijfsysteem is ingevoerd wordt het voor-aanmelden bij een basisschool vóór de leeftijd van 2 jaar verboden. Bij de tweede verjaardag krijgen de verzorgers van elk kind een brief met de oproep een school uit te zoeken voor de derde verjaardag. Deze brief is een logisch moment om vooraanmelding mogelijk te maken. Op deze manier wordt het ontstaan van goede en slechte scholen tegengewerkt, omdat het is gebleken dat hoogopgeleide ouders, waarvan de kinderen minder vaak achterstanden hebben, veel meer gebruik maken van vroege aanmelding dan niet-hoogopgeleide ouders.

GRATIS ONTBIJT OP ALLE BASISSCHOLEN

Omdat niet alle ouders de financiële middelen of kennis hebben om hun kinderen een degelijk ontbijt te kunnen geven, betaalt de gemeente waar nodig mee met het verstrekken van gratis ontbijt op alle basisscholen. Goede voeding is ook van groot belang is voor goede leerprestaties en daarmee een goede plek in de samenleving.

RECHT OP SPECIAAL ONDERWIJS VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING

Kinderen met een beperking hebben speciale zorg en aandacht nodig in het onderwijs. Op een gewone school is hier te weinig ruimte voor, of gaat het ten koste van de andere kinderen. Daarom worden zij niet gedwongen naar een gewone school in de buurt te gaan.

BEHOUD DE BIEB IN DE BUURT

Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in het bevorderen van geletterdheid en het bieden van intellectuele stimulatie, in het bijzonder voor kinderen. Daarnaast vervullen ze ook een belangrijke sociale rol als ontmoetingsplaats, zeker voor ouderen. Om de bibliotheken zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te houden, blijven de wijkvestigingen van de Utrechtse Bibliotheek open en behouden hun capaciteit en openingstijden.

LEES HIER NIEUWS OVER HET ONDERWIJS

U bent hier