h
Onze standpunten

Economie

BEPERK FLEXBANEN EN GEEN FLEXERS GELIJKE  RECHTEN. GEMEENTE, GEEF HET GOEDE VOORBEELD

Flexibele banen zorgen voor onwenselijke en onmenselijke stress en onzekerheid bij medewerkers, enkel om de winst van de werkgever iets te verhogen. De bestaansonzekerheid van medewerkers met dergelijke contracten en zelfstandigen zonder personeel tast de menselijke waardigheid aan. Daarnaast worden flexwerkers vaak slechter beloond voor hetzelfde werk dan hun collega’s met vaste banen.

Om dit tegen te gaan wordt het aantal flexibele contracten zo veel mogelijk beperkt en krijgen flexwerkers dezelfde rechten als vaste medewerkers. De gemeente regelt dit direct voor de eigen medewerkers, en stelt dit als eis voor opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten en hun onderaannemers, en voor instellingen die gemeentelijke subsidie ontvangen.

UTRECHT GEEN TWEEDE AMSTERDAM

Utrecht is een mooie stad, daar is geen stadspromotie voor nodig. We willen geen concurrentie met andere steden om toeristen, Utrecht moet geen tweede Amsterdam worden.

MEER RUIMTE VOOR KLEINE WINKELS EN ONDERNEMERS

Om de bedrijvigheid, leefbaarheid en het buurtgevoel van de buurten in Utrecht te bevorderen komt er meer ruimte voor winkels, dienstverleners en kleine bedrijven in de buurt.

NIET NOG MEER OVERLASTGEVENDE HORECA IN HET CENTRUM

Omdat de bewoners van de binnenstad ook recht hebben op een leefbare woonomgeving en er al voldoende aanbod bestaat, komt er niet meer overlast veroorzakende horeca in de binnenstad.

GEEN VERRUIMING WINKELTIJDEN, GEEN GEDWONGEN ZONDAGSOPENSTELLING

De invoering van de koopzondag is vooral gunstig geweest voor de grote winkelketens. Dit is ten koste gegaan van kleine gespecialiseerde zaken, belangrijk voor de innovatie en vitaliteit van de detailhandel. Op geen enkele manier mogen ondernemers en werknemers gedwongen worden om op zondag open te gaan. Bij gebleken dwang wordt het recht om op zondag open te zijn ingetrokken. De winkeltijden worden niet verder verruimd.

GEEN VERNIETIGING WERKGELEGENHEID ELDERS

Subsidies voor het aantrekken van werkgelegenheid mogen niet gebruikt worden om werkgelegenheid elders te vernietigen. Dit levert voor Utrechters geen werk op en zorgt alleen voor meer werkforenzen.

HANDHAAF HOOGSTE MILIEUCATEGORIE LAGE WEIDE

Industrieterrein Lage Weide blijft een industrieterrein met de hoogste milieucategorie.

LEES HIER NIEUWS OVER de ECONOMIE

U bent hier