h
Onze standpunten

Financiën en Belastingen

KOPPEL RIOOLHEFFING AAN WOZ-WAARDE WONING

Het vaste bedrag van de rioolheffing voor huiseigenaren is oneerlijk. Een Utrechter met een klein flatje betaalt evenveel als een Utrechter met een kapitale villa. De rioolheffing wordt daarom gekoppeld aan de waarde van de woning. Op deze manier blijven de inkomsten gelijk, maar gaat de meerderheid van de huiseigenaren minder betalen, en de minderheid van sterk vermogende Utrechters meer.

DRAAI VERLAGING ONROERENDZAAKVELASTING TERUG: ALLEEN DE RIJKEN PROFITEREN

In de periode tot 2014 is de onroerendzaakbelasting telkens verlaagd. Dit benadeelt de gemeentefinanciën en daarmee alle Utrechters, maar komt slechts ten goede aan een kleine groep vermogende inwoners. Deze verlagingen worden daarom teruggedraaid.

VEREENVOUDIG LOKALE HEFFINGEN EN SCHAF HONDENBELASTING AF

Er zijn duizenden voorbeelden te noemen van dingen die de maatschappij belasten, maar niet belast worden. Dat er wel een hondenbelasting is lijkt daarom op willekeur. Het is ook een bijzonder inefficiënte belasting: meer dan een derde van de inkomsten wordt al uitgeven om het te innen. Daarnaast bestaat er door deze belasting bij sommige hondenbezitters het beeld dat uitwerpselen niet hoeven te worden opgeruimd, omdat er al voor wordt betaald. De hondenbelasting wordt daarom afgeschaft.

Dit past in het pakket van maatregelen dat de SP voorstaat om de lokale heffingen te vereenvoudigen, en de lasten van 80% van de Utrechters sterk te verlagen door deze neer te leggen bij de sterk vermogende 20%.

INVESTEER BEGROTINGSOVERSCHOT IN ALGEMEEN BELANG, NIET IN BELASTINGVERLAGING

Omdat lokale heffingen worden gebruikt voor het algemeen belang, worden overschotten op de begroting niet gebruikt om belastingen te verlagen, waar vooral de rijkste Utrechters van zouden profiteren, maar worden deze gebruikt om de stad voor iedereen beter te maken.

SCHAF AFVALSTOFFENHEFFING AF

Net als de rioolheffing is de afvalstoffenheffing oneerlijk. Een huishouden van twee mensen met een goede voltijdsbaan in de binnenstad betaalt evenveel als een gezin in Kanaleneiland waar de moeder de kinderen verzorgt en dat met moeite de eindjes aan elkaar knoopt. Net als dat iedereen profijt heeft van parken in Utrecht, heeft ook iedereen profijt van de afvalinzameling.

Waarom wordt het eerste dan niet apart belast, en het tweede wel? De afvalstoffenheffing wordt daarom afgeschaft. Het ontstane financiële gat wordt gevuld door de verhoging van de onroerendzaakbelasting, wat alleen de inwoners treft die het ook kunnen missen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de gemeentelijke belastingen voor 80% van de Utrechtse huishoudens naar beneden kunnen.

LEES HIER NIEUWS OVER FINANCIËN EN BELASTINGEN

U bent hier